Sara Segarra Leal

Directora de Participació i Projectes

sara equip

Correu electrònic: participacio@cjb.cat