Otger Vallès Julià

Tècnic d’aministració i suport a projectes

otger equip

Correu electrònic: cjb@cjb.cat