Patrícia Polo

Tècnica d'Emancipació, Cooperació i Cultura

patri equip

Correu electrònic: emancipacio@cjb.cat