Patrícia Polo

Tècnica d'Emancipació, Cooperació i Cultura

Correu electrònic: emancipacio@cjb.cat