Inscripcions: equips de dinamització i estudiantil

Si pertanys a un esplai o agrupament o bé formes part d’un casal de joves, i vols formar part de la borsa de dinamització del projecte Visc, Convisc, Participo!, només cal que t’inscriguis abans del dia 14 de setembre a través d’aquest formulari de l’equip de dinamització!

D’altra banda, si pertanys a una entitat estudiantil membre del CJB, ja sigui AEP, AJEC o SEPC, i vols col·laborar amb projecte com a persona experta en participació estudiantil, només cal que facis la inscripció abans del 12 de setembre a través del formulari de l’equip d’estudiantils!