Portal de Transparència

dscn0007

Al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) estem compromesos amb la gestió responsable i transparent dels recursos econòmics dels quals disposem. En aquest espai web us pretenem donar el màxim d’informació estructurada i accessible per tal que pogeu conèixer tot allò que fa referència als nostres projectes i a la gestió econòmica de l’entitat i els serveis que gestionem.

MEMÒRIA 2016:

L’any 2016 el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) hem donat continuïtat a molts projectes en els quals ja veníem treballant i n’hem impulsat alguns de nous. Els grups de treball (GT) han seguit essent el nucli d’aquestes iniciatives compartides entre entitats i el Secretariat hem seguit assumint el lideratge polític de tot plegat gràcies a la confiança que l’Assemblea va dipositar en nosaltres. La participació i motivació que caracteritza totes les entitats i persones que col·laborem amb el CJB ha permès dur a terme el munt de feina que les pàgines del projecte pretenen resumir.

Tenint en compte el fet que aquest any 2016 acabava el Pla d’Adolescència i joventut 2013-2016, bona part del 2016 l’hem dedicada a recollir aportacions, reivindicacions, demandes, necessitats i propostes per incorporar al que ha de ser el nou pla que regeixi les polítiques de joventut de la ciutat. Des de tots els àmbits i grups de treball i del CJB s’ha contribuït al procés participatiu que es va obrir al jovent de la ciutat i del que n’ha resultat en la publicació Sacsegem la ciutat! Les reivindicacions de l’associacionisme juvenil per a Barcelona. Fer aquest treball ha permès refer, actualitzar i repensar el discurs compartit entre les entitats i col·lectius del CJB i és evident que ha resultat i resultarà una eina útil pel conjunt de la ciutat en la mesura que és i serà un instrument per defensar les persones joves i l’associacionisme juvenil.

Tot i el protagonisme d’aquesta publicació, no hem deixat de fer altres projectes com les sessions «Diàlegs per la Pau», el treball al voltant de l’oci alternatiu i la cultura dispersa, el contacte continuat amb plataformes territorials; el treball des del GT d’Associacionisme Educatiu, la formació en perspectiva de gènere o l’Aixada Antiracista que ja són projectes consolidats; el camp de treball de gènere o les noves guies que s’han anat publicant i editant al llarg de l’any; el treball envers l‘emancipació juvenil especialment en els àmbits de l’ocupació i l’habitatge.

El Consell de la Joventut de Barcelona també gestionem, mitjançant la Gestió Associativa, el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils, l’Espai Jove La Fontana i el Punt d’Informació Juvenil de Gràcia. Durant aquest any tots tres serveis han continuat responent a les demandes de la població jove i de les associacions juvenils de la ciutat. El Centre de Recursos per a les Associacions ha treballat per facilitar la gestió diària de les entitats juvenils de Barcelona oferint materials informatius i maleta de recursos, cicles formatius sobre temàtiques com la comunicació i la gestió de projectes, assessories personals i gratuïtes o lloguer de materials, entre moltes altres coses. Pel que fa l’Espai Jove La Fontana, aquest any s’ha renovat el conveni amb el Districte de Gràcia i s’han acollit nous serveis com l’Aquí t’Escoltem. També s’ha consolidat el projecte Calendari Singular i s’ha treballat per fer xarxa amb altres col·lectius de Gràcia i crear projectes conjunts. Finalment, el Punt d’Informació Juvenil de Gràcia ha fet una gran tasca amb l’objectiu de facilitar informacions i assessoraments a les persones joves del districte. Ha participat a activitats i campanyes de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil i han programat moltes activitats, xerrades i tallers d’interés juvenil.

Només les ganes de construir conjuntament i de treballar per l’enfortiment del moviment associatiu juvenil de la ciutat expliquen que la llista sigui tan llarga que sigui impossible de resumir en una sola pàgina tota la feina. Haver arribat fins aquí també ha estat gràcies a totes les entitats que ens heu acompanyat en aquest procés i a totes les persones que hi heu posat el vostre granet de sorra. Enmig d’aquests granets també hi trobem els de les persones tècniques que dia rere dia col·loquen les peces perquè la resta puguem treballar-les.

Secretariat 2016

PROJECTE 2016-2017

L’any 2017 es presenta com un període ple de reptes. El CJB està articulant -per primer cop-, un conveni bianual amb l’Ajuntament de Barcelona que li està permetent millorar la gestió dels seus recursos així com plantejar línies d’actuació a més llarg termini. Durant aquest 2017 es seguirà treballant per executar projectes amb continuïtat i consolidats, alhora que se n’impulsaran de nous sorgits de les inquietuds de les pròpies entitats.

La implicació, motivació i participació de les entitats continuaran essent els elements imprescindibles per a impulsar un CJB útil per a les entitats, i per a les persones joves associades i no associades. Per a fer-ho, continuarem treballant per donar veu i recursos a la joventut barcelonina que intenta construir-se un vida autònoma, plena i digna malgrat la precarietat laboral; ens mobilitzarem per eradicar el racisme i la xenofòbia del nostre entorn a través de l’Aixada Antiracista; debatrem entorn a un nou Pla d’Equipaments Juvenils que doni resposta a les necessitats dels i les joves i de les entitats del territori; obrirem noves vies d’intercanvi i coneixença a través del programa de cultura de pau; contribuirem al foment de l’associacionisme i de la participació juvenil a través de projectes imprescindibles com el Visc, Convisc, Participo!; vetllarem perquè la diversitat -funcional, sexual, cultural, de gènere-, sigui entesa i viscuda com un element enriquidor i en cap cas motiu de discriminació.

També continuarem amb la Gestió Associativa del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils, l’Espai Jove La Fontana i el Punt d’Informació Juvenil de Gràcia amb l’objectiu de respondre les necessitats del jovent associat i no associat de la ciutat, oferint recursos, informació i assessorament gratuït a totes les persones joves que ho necessitin.

L’11 de març de 2017 vam celebrar l’Assemblea General Ordinària i es van presentar i aprovar totes les propostes que trobareu descrites en el Pla de Treball i el Pressupost.

 

Amb la voluntat de millora d’aquest espai, ens podeu fer arribar les vostres crítiques, propostes o valoracions a cjb@cjb.cat