Portal de Transparència

dscn0007

Al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) estem compromesos amb la gestió responsable i transparent dels recursos econòmics dels quals disposem. En aquest espai web us pretenem donar el màxim d’informació estructurada i accessible per tal que pogeu conèixer tot allò que fa referència als nostres projectes i a la gestió econòmica de l’entitat i els serveis que gestionem.

En compliment de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014, durant els propers mesos anirem adptant la informació i la seva accessibilitat.

MEMÒRIA 2015:

L’any 2015 el Consell de la Joventut de Barcelona ha donat continuïtat a molts projectes i n’ha impulsat  alguns de nous. Els grups de treball del CJB -principals espais de participació-han crescut tan qualitativa com quantitativament i les Trobades d’Entitats i d’Àmbits han continuat essent espais de participació i decisió claus.

Aquesta participació i motivació ha permès engegar projectes nous i consolidar-ne d’altres. Durant el 2015 s’ha reforçat l’àmbit de pau i cooperació -consolidant el projecte TanjaZoom i articulant sessions formatives anomenades «Diàlegs per la Pau»-,també el de cultura -repensant la concepció d’aquesta a través de l grup de treball de cultura dispersa-i el de territori -establint contacte amb noves plataformes territorials disposades a repensar quin model d’equipaments juvenils volen-. L’àmbit d’educació -tan formal com no formal-ha continuat esdevenint prioritària i des de cohesió social s’han articulat nous projectes com els Cicles de Gènere o el Mosaic Jove, i s’han consolidat espais de treball i transformació com l’Aixada Antiracista.

Totes aquestes línies de treball són imprescindibles per aconseguir l’objectiu últim del CJB: l’emancipació de les persones joves. Des de la campanya No Claudiquis! hem continuat generant recursos i fent seguiment de totes aquelles polítiques públiques que permetin als i a les joves desenvolupar un projecte de vida autònom i ple.

Les ganes de construir un projecte conjunt i de treballar per l’enfortiment del moviment associatiu juvenil de la ciutat són una realitat compartida, i des del Secretariat del CJB, no podem fer més que agrair la feina feta a totes les entitats que ens han acompanyat.

PROJECTE 2016

L’any 2016 es presenta com un període ple de reptes. Enguany el CJB articularà -per primer cop-, un conveni bianual amb l’Ajuntament de Barcelona que li permetrà millorar la gestió dels seus recursos així com plantejar línies d’actuació a més llarg termini. Es continuarà treballant per executar projectes amb continuïtat i consolidats, alhora que se n’impulsaran de nous sorgits de les inquietuds de les pròpies entitats.

La implicació, motivació i participació de les entitats continuaran essent els elements imprescindibles per a impulsar un CJB útil per a les entitats, i per a les persones joves associades i no associades. Per a fer-ho, continuarem treballant per donar veu i recursos a la joventut barcelonina que intenta construir-se un vida autònoma, plena i digna malgrat la precarietat laboral; ens mobilitzarem per eradicar el racisme i la xenofòbia del nostre entorn a través de l’Aixada Antiracista; articularem un nou Pla d’Equipaments Juvenils que doni resposta a les necessitats dels i les joves i de les entitats del territori; obrirem noves vies d’intercanvi i coneixença a través del programa de cultura de pau; contribuirem al foment de l’associacionisme i de la participació juvenil a través de projectes imprescindibles com el Visc, Convisc, Participo!; vetllarem perquè la diversitat -funcional, sexual, cultural, de gènere-, sigui entesa i viscuda com un element enriquidor i en cap cas motiu de discriminació.

El 12 de març de 2016 vam celebrar l’Assemblea General Ordinària i es van presentar i aprovar totes les propostes que trobareu descrites en el Pla de Treball i el Pressupost.

 

Amb la voluntat de millora d’aquest espai, ens podeu fer arribar les vostres crítiques, propostes o valoracions a cjb@cjb.cat