1er de Maig: els teus drets laborals no s’aturen per la covid-19!

Tot i haver-nos de quedar a casa, excepte si el nostre treball consta com una de les activitats essencials declarades pel Gobierno, els drets laborals no es posen en quarantena.

És per això que des del CJB i en col·laboració amb els sindicats juvenils membre volem donar resposta a les FAQs (preguntes freqüens) i dubtes laborals de les persones, especialment joves i precaritzades.

Captura de pantalla 2020-04-02 a las 12.22.01

A continuació trobaràs la repsosta a les principals pors i dubtes del jovent treballador i, si no hi ha alguna de les que necessites, contacta’ns i mirare’m de resoldre-la.

FAQs

Adopció de mesures de flexibilitat interna

Abans de recórrer a un ERTO, CCOO recomana implementar mesures de flexibilitat interna negociades. Entre d’altres es poden aplicar mecanismes de bosses d’hores per flexibilitzar les necessitats de producció; adaptacions del calendari laboral; reprogramació de les activitats formatives; redistribució de la jornada laboral; establiment de sistemes de permisos per adaptar la càrrega de treball, etc. A més s’han d’establir les consegüents regles de compensació per equilibrar les mesures.

L’empresa haurà d’adoptar mesures oportunes per intentar fer possible el teletreball. Aquestes mesures han de ser prioritàries davant la cessació temporal o reducció de l’activitat.

Què és un ERTO?

Les sigles ERTO signifiquen Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. No hi ha acomiadament: consisteix en una suspensió del contracte amb dret a atur. L’atur consumit durant l’ERTO es reposa en acabar el procés. Es té dret a atur encara que no s’hagi cotitzat el període mínim!

Es va a l’atur en condicions econòmiques “normals” i un percentatge de la base reguladora i les quantitats són brutes:

 • 70 % els 180 primers dies.
 • 50 % la resta de dies.

Límits màxims que s’abonen de prestació per desocupació:

 • Sense fills/es a càrrec: 1.098,09 €.
 • Amb 1 fill/a* a càrrec: 1.254,96 €.
 • Amb 2 fills/es a càrrec o més: 1.411,83 €.

*Menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin amb la persona afectada i que no tinguin ingressos superiors a l’SMI.

Captura de pantalla 2020-04-02 a las 13.41.24

Què es pot negociar amb l’empresa en un ERTO?

Principalment, quatre qüestions bàsiques:

 1. Que afecti igual tota la plantilla, és a dir, que tota la plantilla vagi a l’atur durant el mateix nombre de dies. Pot ser també que s’apliqui l’ERTO de manera rotatòria.
 2. Que es mantingui al personal el 100 % de les vacances anuals com si no hi hagués hagut un ERTO.
 3. Que es pagui a la plantilla el 100 % de les pagues extres (ja que mentre s’està en un ERTO no es genera la part proporcional).
 4. Que es pagui un complement salarial als treballadors i treballadores per millorar el que cobraran de l’atur (per exemple: fins al 100 % del salari total).

Què passa si la meva empresa tanca o redueix la càrrega de treball per manca de CLIENTELA i NO està afectada pel decret d’alarma?  

L’empresa pot presentar un ERTO per causes productives, ja que la causa està relacionada INDIRECTAMENT amb la crisi del coronavirus. Això comporta la suspensió del contracte de treball: es deixa de treballar i de percebre el salari, però es té dret a la prestació per desocupació.

En aquest cas, no es requereix la verificació de l’autoritat laboral però s’ha d’instar un període de consultes amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Els tràmits tenen una durada màxima de 19 dies si la causa està relacionada amb la crisi del coronavirus.

En tot cas, com que es tracta d’una situació temporal, NO PODEN ACOMIADAR-TE.

Tinc dret a percebre la prestació d’atur si no he cotitzat un any? Això em pot afectar a prestacions d’atur ja iniciades o a futures situacions d’atur?  

En totes les situacions d’atur derivades d’ERTO o d’expedients de reducció de jornada per la crisi del coronavirus, siguin per causes de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, tens dret a percebre la prestació de desocupació sense haver arribat a l’any de cotització prèvia. Per tant, en aquesta situació, TOTES LES PERSONES TREBALLADORES TENEN DRET A LA PRESTACIÓ.

Poden canviar-me les vacances?

L’article 38.2 de l’Estatut dels treballadors assenyala que el període de vacances s’ ha de fixar de comú acord i amb l’antelació que s’hi indica o segons estipuli el conveni aplicable. Per tant, si es vol agafar vacances durant aquest temps, serà necessari un acord entre totes dues parts.

Captura de pantalla 2020-04-02 a las 16.07.51

Tasques de cures i conciliació laboral.

Si acreditem que hem de cuidar familiars fins a segon grau, tenim dret a adaptar o reduir la nostra jornada laboral. Aquesta adaptació requereix un acord amb l’empresa. La negociació és individual i en deixa al marge la representació sindical.

Què vol dir adaptació de jornada?

Canvi de torn, canvi en l’horari, definir un horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi de forma de prestació del treball.

Puc demanar una reducció de jornada?

Per cura de menors de 12 anys o persones amb discapacitat.  Reducció de jornada suposa reducció prpocional del salari. Si l’empresa no hi accedeix ho haurem de batallar judicialment. Com a alternativa podem organitzar-nos i lluitar-ho sindicalment.

Captura de pantalla 2020-04-02 a las 13.41.36

Mesures alternatives a l’ERTO:

PERMÍS RETRIBUÏT
És la millor mesura i la més difícil d’aconseguir. No es va a treballar, però es continua cobrant com fins al moment.

PERMÍS NO RETRIBUÏT
Es deixa d’anar a treballar, però NO es cobra el salari.

REDUCCIÓ DE JORNADA
Es redueix la jornada en un nombre d’hores determinat, i el salari, en la part proporcional.

JORNADA IRREGULAR O BOSSA D’HORES
Se segueix treballant, però no a jornada completa. Les hores no treballades s’acumulen per recuperar-les en el futur.

VACANCES
La persona treballadora és enviada a casa a compte de les seves vacances. L’empresariat no pot imposar aquesta mesura, sinó que ha de ser acordada. Si, tot i així, la persona és obligada a fer-ho, cal que l’empresariat ho faci per escrit a fi de poder reclamar.

TELETREBALL
Es treballa des de casa i es cobra el 100 % del salari.

Captura de pantalla 2020-04-02 a las 16.17.32

Com tramitar l’atur telemàticament en cas d’acomiadament?

Pots seguir les instruccions facilitades per la CGT Catalunya.

Mecanismes de denúncia:

 • CNJC
 • Avalot / UGT: bustia.avalot@catalunya.ugt.org
 • Acció Jove / CCOO: ccoolleurecoronavirus@gmail.com i telèfon: 933 100 000
 • COS: acciosindical@sindicatcos.cat, lleure@sindicatcos.cat
 • CGT: laboralCOVID19@cgtcatalunya.com
 • Intersindical: fs@intersindical-csc.cat

Altres recursos d’interès

Recursos i resolucions de dubtes freqüents

Altres notícies i posicionaments relacionats
Emancipació
El CJB i el Sindicat de Llogateres us presentem tres vídeos informatius!
El Consell de la Joventut de Barcelona, en aliança amb el
Emancipació
Teixint experiències COOP
...
Emancipació
Les joves estem fartes d’anar #decrisiencrisi! No pagarem els plats trencats
Les persones joves (16-29 anys) vam estar el grup poblacional més afectat per l’atur, ...

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.