Feminismes i LGBTI+

imatge_AreaTreballcohesiodretscivilsCJB copia

Des del CJB treballem per la igualtat de condicions dels i les joves partint del respecte i l’atenció a la diferència pel que fa al gènere, l’origen, les capacitats, la orientació afectivo-sexual o qualsevol altre aspecte objecte de discriminació.

Abordem totes aquelles qüestions relacionades amb la protecció de la llibertat, la igualtat entre les persones amb respecte i atenció a la diversitat, la no discriminació d’aquestes i la vetlla pels drets humans. L’atenció en accions i projectes que promoguin la diversitat sexual, la diversitat intercultural, la incorporació de la perspectiva de gènere a les associacions juvenils i la lluita antiracista són la nostra  raó de ser, traduïdes en projectes com la setmana per la diversitat sexual o les formacions antiracistes.

Hi vols participar? Aquests són els Espais de treball de:

  • Espai Feminismes
  • Espai LGBTI+

Tècnica referent: Laura Gràcia (dretscivils@cjb.cat)