Àrea de treball de Cohesió i Drets de Ciutadania

imatge_AreaTreballcohesiodretscivilsCJB copia

Des del CJB treballem per la igualtat de condicions dels i les joves partint del respecte i l’atenció a la diferència pel que fa al sexe, l’origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre aspecte objecte de discriminació.

Abordem totes aquelles qüestions relacionades amb la protecció de la llibertat, la igualtat entre les persones amb respecte i atenció a la diferència, la no discriminació d’aquestes i la vetlla pels drets humans. L’atenció en accions i projectes que promoguin la diversitat sexual, la diversitat intercultural, la incorporació de la perspectiva de gènere a les associacions juvenils i la lluita antiracista són la nostra  raó de ser, traduïdes en projectes com la setmana per la diversitat sexual o el laboratori antiracista.

Hi vols participar? Aquests són els Grups de treball de l’àrea de cohesió i drets de ciutadania:

  • GT Feminismes – Secretària referent: Carme Lleó (clleo@cjb.cat)
  • GT Diversitat Funcional – Secretari referent: Guillermo Fernández (gfernandez@cjb.cat)
  • GT LGBTI – Secretària referent: Beatriz Blanco (presidencia@cjb.cat) 

Tècnic referent: Christopher Casas (dretscivils@cjb.cat)

  • GT Aixada Antiracista/Interculturalitat – Secretaris referents: Cristina Castilla (ccastilla@cjb.cat)

Tècnica referent: Patrícia Polo (aixada@cjb.cat)

Veure tots els Grups de Treball!