Àrea de Drets de Ciutadania

imatge_AreaTreballcohesiodretscivilsCJB copia

Des del CJB treballem per la igualtat de condicions dels i les joves partint del respecte i l’atenció a la diferència pel que fa al gènere, l’origen, les capacitats, la orientació afectivo-sexual o qualsevol altre aspecte objecte de discriminació.

Abordem totes aquelles qüestions relacionades amb la protecció de la llibertat, la igualtat entre les persones amb respecte i atenció a la diversitat, la no discriminació d’aquestes i la vetlla pels drets humans. L’atenció en accions i projectes que promoguin la diversitat sexual, la diversitat intercultural, la incorporació de la perspectiva de gènere a les associacions juvenils i la lluita antiracista són la nostra  raó de ser, traduïdes en projectes com la setmana per la diversitat sexual o les formacions antiracistes.

Hi vols participar? Aquests són els Espais de treball de l’àrea de cohesió i drets de ciutadania:

  • Espai Feminismes – Secretària referent: Amira Malainine (amalainine@cjb.cat)
  • Espai Diversitat Funcional – Secretari referent: Guillermo Fernández (gfernandez@cjb.cat)
  • Espai LGBTI+ – Secretària referent: Nacho Kolakovic (nkolakovic@cjb.cat) 

Tècnica referent: Joana Rafart (dretscivils@cjb.cat)

  • Projecte Interculturalitat – Secretari referent: Anna Martínez (amartinez@cjb.cat)

Tècnica referent: Bàrbara Casas (emancipacio@cjb.cat)