Avís legal

L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la relació que ens vincula. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA, Carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona o bé escrivint-nos a dades@cjb.cat