Notícies

Convocatòria laboral de la plaça de tècnic/a de projectes del CJB

18 setembre 2014

El Consell de la Joventut de Barcelona obre una plaça de tècnic/a  amb l’encàrrec de liderar tècnicament els projectes del CJB. Durant el primer any, aquests es centraran en l’Emancipació Juvenil, les Relacions Internacionals i l’Antiracisme, àmbits que poden ser modificats en un futur.

Consulteu la convocatòria en PDF

Les candidatures s’han de presentar per correu electrònic a la direcció seleccio@cjb.cat amb la referència “candidatura projectes”. La data límit de lliurament de currículums serà el diumenge 28 de setembre.

Tasques a realitzar:

Lideratge tècnic de les campanyes informatives i reivindicatives del CJB en matèria d’emancipació i participació associativa.
Seguiment i actualització de l’espai web www.noclaudiquis.cat.
Elaboració de guies i recursos informatius per a joves en matèria de treball, habitatge, formació i participació associativa.
Coordinació dels grups de treball d’emancipació i seguiment de les entitats membres.
Representació del CJB i del seu discurs en diferents plataformes i espais de participació, especialment de caire municipal, en matèria d’emancipació juvenil
Seguiment dels principals indicadors estadístics juvenils a la ciutat de Barcelona així com de les polítiques municipals en temes d’habitatge i treball.
Gestió i coordinació del projecte de cooperació amb entitats juvenils de Tànger.
Gestió i coordinació dels diferents projectes i posicionaments polítics del CJB que s’emmarquen en l’àmbit de la cooperació internacional, cultura de la pau i Relacions Internacionals.
Gestió i coordinació del projecte “Aixada Antiracista”.
Seguiment i justificació de la subvenció “Programa de Ciudadanía Activa” del mecanisme financer EEA, operada per la Plataforma de ONGs de Acción social.

Es demana:

Edat de 20 a 30 anys
Estudis universitaris de les àrees de ciències socials i humanitats
Ampli coneixement del moviment associatiu juvenil de Barcelona i, en particular, de les entitats relacionades amb les tasques a cobrir.
Coneixement de les polítiques de joventut referents, principalment, a treball i habitatge.
Experiència associativa
Experiència laboral en projectes similars.
Bon nivell de redacció en català i castellà.
Nivell alt d’anglès i coneixements de francès.

Es valorarà:

Capacitat d’iniciativa i treball en equip
Participació en projectes de cooperació o voluntariat internacional
Participació en entitats de l’entorn del CJB
Coneixements de l’entorn WordPress
Coneixement d’espais de referència d’informació i d’aportació de dades en matèria de treball, habitatge i formació
Coneixement de l’estructura municipal de l’Ajuntament de Barcelona
Capacitats demostrables de redacció, execució i avaluació de projectes, especialment de cooperació internacional

S’ofereix:

Contracte indefinit de 20 hores setmanals
Ampliació de 15 hores setmanals fins al 31/09/2015
Sou brut mensual de 1435€ (14 pagues) a on 797€ es corresponen al contracte indefinit de 20 hores i 638€ a l’ampliació horària.
Incorporació a l’octubre.

Consulteu la convocatòria en PDF

Contingut relacionat