Notícies

Manifest Dia Internacional de la Bisexualitat

23 setembre 2014

La lluita per una societat lliure de qualsevol tipus de discriminació segueix viva i és un dels fonaments pels quals treballa el moviment associatiu juvenil. Volem fer palès que les discriminacions per raó d’orientació sexual i/o d’identitat de gènere continuen, malauradament, a l’ordre del dia i que valorem fermament la importància de les tasques de sensibilització i conscienciació que es duen a terme des d’entitats i institucions. També considerem primordial que el moviment BTLG+ sigui visible en tota la seva diversitat, ja que serà a partir d’aquí que totes les persones podran ser lliures independentment de quina sigui la seva orientació sexual i identitat de gènere. La visibilitat BTLG+ és un tema polític i social de primer ordre; un punt fonamental en l’agenda de qualsevol associació.

Avui, 23 de setembre, Dia Internacional de la Bisexualitat, ens centrem en les persones bisexuals i pansexuals, que lluiten per a que les seves reivindicacions tampoc s’oblidin. Aquestes persones es troben arreu i, les que es fan visibles, molt sovint són les primeres del seu entorn en fer-ho i xoquen amb situacions i comentaris que constaten el desconeixement i l’alta estigmatització d’aquest col·lectiu. La bisexualitat o pansexualitat és l’orientació sexual d’aquelles persones que poden sentir atracció física i/o emocional per persones de més d’un gènere i/o sexe; no necessàriament al mateix moment, no necessàriament de la mateixa manera i no necessàriament amb la mateixa intensitat. I precisament avui, per centrar l’atenció en la bisexualitat i pansexualitat, alterem l’ordre habitual de les sigles del col·lectiu, de manera que la B quedi sempre davant.

Cadascú de nosaltres som lliures de viure i relacionar-nos tal i com ho sentim; totes les etiquetes són vàlides i el respecte d’aquestes és fonamental. Hem d’acceptar que una persona és bisexual quan, i només quan, es considera com a tal. Oblidem doncs visions dualistes d’orientació i gènere i tinguem ben present que hi ha persones que prefereixen altres definicions o, fins i tot, cap.

Lamentablement, encara existeix una visió estereotipada i monosexista que estigmatitza qualsevol persona amb atracció per més d’un sexe i/o gènere, sigui des de fora com des del propi col·lectiu BTLG+. Aquests prejudicis poden arribar a perjudicar la salut emocional i física de les persones bisexuals. Aquesta pressió social té lloc, per exemple, quan s’identifica la bisexualitat amb el vici, la promiscuïtat, la indecisió o la curiositat. Si aquestes actituds no s’eduquen, poden derivar en bifòbia: el conjunt de comportaments, sentiments, actituds i polítiques que discriminen a les persones bisexuals a través de la negació, la invisibilitat, la marginació i la exclusió; incloent també qualsevol altre tipus de violència cap a aquestes persones.

Considerem que tot aquest conjunt de fets es poden i s’han d’evitar. Per fer-ho, reivindiquem:

– Visibilitzar la bisexualitat i pansexualitat quan es parla d’orientació i identitat sexual en qualsevol dels àmbits (polític, educatiu, comunicatiu…).

– Un tractament conscient i responsable de la bisexualitat en els mitjans de comunicació, ja sigui en el tractament de notícies com en personatges de programes de televisió.

– La responsabilitat de totes aquelles persones bisexuals que ocupen una posició visible en la societat, de sortir de l’armari i erigir-se com a referents d’un col·lectiu que no en té.

– Recuperar l’assignatura de l’Educació per a la Ciutadania, entenent que és un espai on es treballa per a fomentar el respecte cap a la diversitat en l’educació formal. En el seu defecte, atendre transversalment la diversitat sexual i de gènere en el currículum escolar.

– Reconèixer la bisexualitat a nivell institucional. Tenir en compte la bisexualitat en el Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i dones Transsexuals de l’Ajuntament de Barcelona; així com en el conjunt d’entitats, tant nacionals com estatals, relacionades amb les persones BLGT+.

– Dotar de recursos i formació als educadors i les educadores per tal d’atendre les necessitats dels i les adolescents i joves BLGT+ i prevenir la discriminació per motius de LGBTfòbia.

– Dotar a les persones bisexuals d’un marc legal que els empari, aprovant aquesta mateixa tardor la Llei contra la LGBTfòbia, actualment al Parlament.

– Tenir en compte, des del moviment associatiu, la diversitat sexual en tota la seva riquesa, i contemplar-la de manera transversal: considerar la seva vessant política, social i cultural.

Barcelona, 23 de setembre de 2014

[PDF]: Manifest Dia Internacional de la Bisexualitat

Contingut relacionat