Notícies

El 3r trimestre de l’any apunta una petita recuperació de l’ocupació juvenil

12 novembre 2014

change banksyCom cada trimestre arriba l’informe de l’Observatori Català de Joventut per presentar-nos l’evolució de la situació laboral del jovent català. Aquest tercer trimestre del 2014 ens porta indicis d’una certa recuperació en l’ocupació juvenil tot i que sembla que aquesta petita recuperació no s’ha traduït en un canvi en altre aspectes de la vida de les persones joves com, per exemple, en la seva capacitat d’emancipació.

Entre les dades més interessants que ens ofereix l’informe:

  • La taxa d’ocupació juvenil se situa en el 43,2%, un percentatge que es manté estable des de l’any anterior i que ens indica que de moment no s’està destruint ocupació, tot i que tampoc se n’està generant.
  • El sector serveis és el que agrupa a la gran majoria de joves ocupats i ocupades un 82,8%. A més a més, del total de les persones joves treballadores un 56% ho fa amb un contracte indefinit, l’informe en explica que aquesta dada és tant alta perquè la majoria de llocs de feina destruïts eren precaris.
  • Baixa la taxa d’atur un 1,9% en aquest trimestre. Si mirem respecte el 2012 la taxa d’atur ha disminuït un 3,4%.
  • Una de les dades preocupants és que del total del jovent aturat pràcticament la meitat (45,9%) fa més d’un any que es troba en aquesta situació. Encara s’agreuja més al situació quan coneixem que només un 7,1% d’aquests rep algun tipus de subsidi.

Alguns indicadors ens deixen entreveure una lleugera millora de la situació durant aquest tercer trimestre però és important conèixer si aquestes millores estan produint canvis en la capacitat d’emancipació del jovent. La taxa d’emancipació de les persones joves no només no puja sinó que cau fins al 24,6%. S’observa clarament que encara queda un llarg camí fins que les millores laborals dels i les joves es tradueixin en una millora dels seus recursos per desenvolupar-se.

Quina és la situació a la ciutat de Barcelona?

El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) acaba de presentar l’informe El treball a Barcelona 2013 amb l’objectiu de proporcionar una visió global sobre la situació laboral dels habitants de la ciutat i on explica quina ha estat l’evolució del treball des dels inicis de la crisi al 2008 fins a l’actualitat.

Els resultats de l’informe presenten un panorama laboral que continua empitjorant en alguns indicadors, com és el cas de les baixades de l’ocupació i del descens de la població activa. Es poden entreveure lleugeres millores comparatives respecte a l’any 2012 però la situació continua sent poc esperançadora.

  1. Es continua perdent ocupació a la ciutat de Barcelona. Aquesta pèrdua d’ocupació afecta sobretot els homes, els joves i els immigrants. La ocupació entre homes ha caigut un 3.6% respecte l’any 2012 mentre que la de els dones presenta un descens del 2.6%. De la mateixa manera, en l’últim any l’ocupació del col·lectiu d’immigrants ha disminuït pràcticament un 10%.
  • El 2013 ha registrat un increment dels contractes, la xifra suposa un increment del 0.8%. Però aquesta xifra positiva amaga darrera una realitat diferent: per una banda, la contractació no ha estat homogènia per les diferents franges d’edat i s’observa que entre les persones menors de 20 anys, la contractació ha disminuït un 5.7% respecte l’any anterior. Per l’altre banda, la principal contractació que ha augmentat durant l’últim any és la temporal perquè la indefinida continua disminuint. D’aquesta manera, del total de contractes realitzats durant l’any 2013 un 89% són temporals.

Descens de la població activa jove

Una de les dades més preocupants és el fort descens de la població activa entre el jovent de la ciutat. Durant l’any 2013 s’ha desactivat un 35% del jovent entre 16 i 19 anys. Aquests resultats reflecteixen la situació desesperant del jovent que cada vegada veu més impossible la seva incorporació al món laboral, decideix marxar per poder trobar una feina o que reprenen els seus estudis amb l’objectiu de formar-se davant la dificultat de treballar i de guanyar experiència a nivell laboral.

Des del Consell de Joventut de Barcelona creiem necessari que l’administració de la ciutat estableixi com a prioritat la lluita contra l’imparable atur juvenil. És imprescindible una aplicació ràpida de polítiques públiques juvenils que fomentin l’entrada al mercat laboral del jovent i que donin suport en la transició dels estudis al mercat laboral.

 

Contingut relacionat