Notícies

Les entitats juvenils i el CJB contra les violències masclistes

25 novembre 2014

Imatge_Semprees25N_CJB_instagramAvui, 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i les entitats juvenils de Barcelona volem mostrar, una vegada més el nostre rebuig a qualsevol tipus de violència masclista.

El treball en xarxa de totes les entitats juvenils i les seves pròpies línies de treball posen de manifest el compromís  d’aquestes per acabar d’una vegada per totes amb la violència de gènere.

Des del CJB i les entitats juvenils de la ciutat compartim les línies  de treball de la Plataforma Unitària contra les Violències de gènere que tenen per objectiu:

1) Desvetllar les creences i els estereotips culturals que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació en generació.

2) Posar de manifest la necessitat de mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquesta violència.

3) Mostrar una posició ferma sempre a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que les recolzen i en contra els maltractadors.

4) Potenciar la denúncia dels casos de maltractaments que són a prop nostre, ajudant a trencar el silenci.

D’acord amb el compromís del CJB i les entitats juvenils de la ciutat, exigim TOLERÀNCIA ZERO ALS MALTRACTAMENTS,  subscrivim els següents punt de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere:

EFECTIVITAT I L’EFICÀCIA DE LA LLEI INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Partim de l’avenç que suposa l’existència d’aquesta Llei. Demanem el seguiment per part dels moviments socials i de la ciutadania per tal de què es generin els recursos necessaris per a l’aplicació d’aquesta llei. Volem assegurar que s’acompleixin tots els plantejaments de la Llei que beneficiïn a les víctimes en els diferents àmbits: justícia, sanitat, ensenyament, serveis socials, hisenda, treball… i paral·lelament que es facilitin els recursos necessaris per dur-la a la pràctica també en els diferents àmbits com en l’educació, l’atenció als fills i filles de dones maltractades que són també víctimes de la violència de gènere… I que la Llei sigui susceptible de modificacions ràpides segons el seu funcionament, de manera que tingui en compte les aportacions dels col·lectius de dones i que estigui contra la violència de gènere

JUSTÍCIA RÁPIDA I EFICAÇ PER A LES DONES MALTRACTADES

Que els jutges i jutgesses, els i les fiscals, les advocades i els advocats respectin les dones com a persones i ciutadanes, que portin a terme una justícia ràpida i eficaç que en cap moment justifiqui els maltractaments, mesures disciplinàries per als que abusen del seu poder i utilitzen una jurisprudència basada en la desigualtat, la prepotència i l’opressió fent servir arguments que humilien i degraden les dones amb impunitat.

ESPECIALITZACIÓ DELS RECURSOS I FORMACIÓ DE PROFESSIONALS SEGONS L’ESPECIFICITAT SOCIAL I CULTURAL DE LES DONES

Les dones que pateixen violència de gènere són de procedències molt diverses, tenen diferents recursos econòmics i educatius, també diferents edats i de vegades pertanyen a cultures minoritàries, tenen deficiències físiques o psíquiques, etc. Per tant, calen recursos i professionals per tractar en igualtat a totes les dones maltractades, adaptant els serveis existents a les necessitats individuals.

ATENCIÓ A TOTES LES DONES IMMIGRANTS

Que siguin defensades, recolzades i ateses, i que els recursos destinats contra la violència de gènere arribin també a totes les dones immigrants, tot i que no estiguin en una situació regulada. Cal limitar les conseqüències negatives de la Llei d’ Estrangeria, la qual dificulta encara més que les dones denunciïn, per la por de l’obertura d’expedients d’expulsió, de manera que moltes es veuen obligades a callar. No podem fer invisibles les dones “sense papers” que també pateixen violència i són les que estan encara més desprotegides.

EDUCACIÓ I SOCIALITZACIÓ PREVENTIVA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Partint del caràcter social en què es basa la violència de gènere, s’ha de treballar per la seva eliminació des de la base de l’educació i la socialització preventiva, desmitificant els models amorosos desiguals i d’atractiu que segueixen pautes de masculinitat hegemònica, per tal d’evitar qualsevol tipus de violència en les diferents relacions, tant en les relacions estables com en les relacions esporàdiques.

ACCIÓ PREVENTIVA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

La funció educativa i socialitzadora que tenen els mitjans de comunicació, en forma de revistes, sèries, pel·lícules, etc., sobretot en el sector jove, ha de servir per prevenir la violència de gènere. Per això aquesta funció cal que sigui enfocada des de l’oposició a tot tipus de maltractament. I tanmateix, des de la presentació de l’atracció cap a models de relació basats en la igualtat i el respecte mutu..

SOSTENIBILITAT

A partir de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, hem elaborat el propi pla d’acció ambiental amb l’objectiu que pugui esdevenir un recurs per a la resta de moviment associatiu juvenil. A més a més, treballem entorn l’estalvi energètic i les energies renovables. Fomentem decididament l’augment i millora del transport públic facilitant-ne l’accés per a la gent jove, apostar per la pacificació viària i pel disseny d’una ciutat més humana i sostenible. En el marc d’aquesta línia de treball, durant la Setmana Europea contra els Residus va tenir lloc l’acció l’Evidència dels Residus, una activitat desenvolupada amb les entitats educatives del CJB per tal de fer una classificació de prop d’una tona de residus.

SUPERACIÓ DELS ABUSOS EN L’ÀMBIT LABORAL

Cal acabar amb les desigualtats que provenen de l’àmbit laboral, des dels àmbits més generals, com ara la superació de l’atur, la precarietat, la desigualtat salarial, la segregació ocupacional i la discriminació per maternitat de les dones, fins als àmbits més específics, com ara l’assetjament sexual a les dones..

Recursos del CJB per treballar el gènere:

Contingut relacionat