Notícies

Portal MónCat: les respostes davant l’exili juvenil català fan tard i no resolen les problemàtiques de fons

9 desembre 2014

articleLa Generalitat de Catalunya ha llançat públicament el portal MónCat, una eina informativa, de suport i d’acompanyament per intentar resoldre els dubtes i problemes burocràtics amb els quals es troba el jovent quan pren la decisió de marxar de Catalunya. Des del Consell de la Joventut de Barcelona defensem la necessitat d’unes polítiques de joventut transversals que puguin oferir, d’una banda, possibilitats laborals i formatives reals en els països receptors al jovent que marxa i, de l’altra, un conjunt de mesures que evitin que els i les joves hagin de marxar en contra de la seva voluntat a causa de les dificultats que tenen per trobar feina i emancipar-se. A continuació analitzem la posada en marxa d’aquest portal i valorem la seva utilitat real.

Segons el padró d’espanyols residents a l’estranger més de cinquanta mil joves catalans i catalanes d’entre 16 i 34 anys viuen fora del nostre país, una xifra que ha augmentat un 48% entre els anys 2009 i 2013. Tanmateix, aquesta és una xifra oficial que només recull una proporció petita d’un èxode juvenil que posa de manifest la precària situació econòmica que obliga el nostre jovent a marxar. Al Ple monogràfic del Parlament de Catalunya celebrat el juliol del 2013 a demanda del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, es va aprovar una resolució sobre sobre la situació de la joventut que insta el Govern de la Generalitat a emprendre mesures específiques per acompanyar aquest jovent en cas que haguessin de veure’s amb la necessitat de marxar a l’exterior per estudiar o treballar i de proporcionar suport real als i les joves que decidissin tornar, tenint en compte les dificultats existents per reinserir-se al mercat laboral i emancipar-se a nivell domiciliar. En aquest ple es van debatre múltiples mesures per fer front a les altes xifres d’atur juvenil i, com a conseqüència d’aquesta, a la problemàtica de l’exili, una demanda de treball que l’associacionisme juvenil fa molt temps que reclamem.

Les principals demandes encaminades a ajudar les persones joves que es veuen en situació de marxar són les següents:

  • Impulsar una veritable política de migracions que no només es centrés en la immigració que rep el nostre territori i tenint en compte els fluxos migratoris de joves que marxen a estudiar i treballar fora de Catalunya
  • Crear un pla d’acompanyament i difusió d’informació per a les persones que decideixin marxar, des del qual es pugui facilitar els tràmits que s’han de fer a l’hora de canviar de país.
  • Crear una plataforma de contacte virtual entre al comunitat de joves a l’estranger
  • Coordinar les delegacions i oficines del la Generalitat per tal que es converteixin en espais d’acollida del jovent català
  • Gestionar una oficina de treball unificada en l’àmbit europeu.

Les principals demandes en matèria de retorn juvenil que s’han d’implementar per donar suport als i les joves que decideixen tornar a Catalunya són:

Dissenyar un pla de suport al retorn, gestionat pel SOC.
Dur a terme un conjunt de mesures de retorn per a totes aquelles persones joves que han hagut d’emigrar contra llur voluntat per manca de feina i expectatives laborals.
Promoure el programa “Beca queda’t a Catalunya”.

El portal MónCat, una iniciativa insuficient

El departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat va presentar fa unes setmanes el portal MónCat – Feina a Catalunya i al món. Aquest servei pretén donar resposta a les demandes de l’esmentada resolució aprovada en seu parlamentària. Seguint aquestes línies estratègiques de treball, el portal web s’estructura bàsicament en dos grans apartats: “De Catalunya al món” i “Del món a Catalunya”. Tot i ser un primer pas en la construcció d’un veritable suport al jovent i a les seves necessitat migratòries, el portal és encara una iniciativa insuficient per combatre un problema tan complex com és l’èxode juvenil. La informació és d’utilitat i pot ajudar a resoldre alguns dubtes concrets, però el programa no afronta les veritables causes que provoquen l’èxode juvenil ni aporta solucions tangibles al jovent exiliat que vol tornar a Catalunya.

Una de les grans mancances que presenta el portal és el fet que l’acollida i l’acompanyament dels catalans i catalanes nouvingudes a l’estranger es fa des de les Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) “per iniciativa pròpia amb voluntat i dedicació”, amb el suport de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea. Per poder oferir un bon compendi de recursos al jovent que es veu obligat a marxar es necessita quelcom més que la contribució voluntària dels residents a l’estranger, com ara un programa complet de col·laboració amb les Administracions estatals i locals dels diferents països receptors de l’emigració juvenil catalana.

El portal resulta encara més qüestionable en el cas de ser una persona jove retornada. La web ofereix informació sobre com acreditar els estudis realitzats a l’estranger i presenta l’oficina d’ocupació com a guia per a l’entrada al món laboral, però no podem entendre aquest petit ajut burocràtic com a un veritable pla de suport que compti amb mesures que puguin ajudar a retornar el talent a Catalunya. No trobem esmentat enlloc el programa “Beca queda’t a Catalunya” que hauria de tenir per objectiu evitar que continuï creixent la xifra de persones joves que marxen a l’estranger a través de la creació d’un programa de contractació de sis mesos per al jovent que ha finalitzat els seus estudis de grau, màster o cicle formatiu de grau superior. Per a aconseguir-ho seria necessària la col·laboració entre l’Administració i les empreses, per tal de poder oferir una cartera de llocs de treball en pràctiques remunerades, a partir dels quals trobar una feina relacionada amb els estudis cursats.

Des del CJB tornem a posar sobre la taula la necessitat d’impulsar un paquet de mesures per evitar l’exili juvenil i facilitar el retorn dels i les joves. Recordem que és urgent una bona implementació del programa de Garantia Juvenil, que ha d’estar centrat en oferir una atenció individualitzada i plans d’ocupació que facilitin l’entrada del jovent al món laboral en tots els sectors i per a tots els nivells formatius. De la mateixa manera, cal que aquesta filosofia també s’adopti a nivell municipal, i continuem instant l’Ajuntament de Barcelona a estudiar les cinc propostes de la campanya Tornem a Barcelona:

Impulsar des de l’Ajuntament un programa d’Operació Tornada pel jovent

  • Reforçar els programes d’ocupació juvenil de Barcelona Activa
  • Crear una Renda Garantida d’Emancipació per a joves en situació d’atur sobrevingut
  • Reforçar la formació professional, ampliant l’oferta i els programes de beques
  • Realitzar un seguiment estadístic de l’exili juvenil a partir d’enquestes i dades de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona

L’èxode juvenil comporta una terrible pèrdua de capital al país, per la qual cosa calen polítiques valentes i ambicioses per combatre un degoteig constant que no s’atura. Un cop més, demanem a l’Administració que centri els seus esforços en millorar les condicions laborals i d’accés a l’habitatge dels i les joves catalanes per evitar que hagin de marxar en contra de llur voluntat, i que aposti per facilitar al màxim el retorn del talent del jovent català, oferint oportunitats reals per a desenvolupar un projecte de vida autònom a la nostra ciutat o qualsevol altre indret del país.

Més informació:
Portal MónCat
Resolució sobre la situació de la joventut, aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya el 25 de juliol de 2013
Campanya “Tornem a Barcelona” pel retorn del jovent barceloní a l’exili
Resolució “Per un ple monogràfic del Parlament sobre la situació de la joventut”, aprovada per la XXXV AGO del CNJC, el 2 de març de 2013

Contingut relacionat