Notícies

Solucions alternatives d’habitatge

16 gener 2015

portada solucions habitatgeL’emancipació és clau per al desenvolupament de totes les persones. Formar-se, viure experiències, emprendre projectes personals i professionals i viure fora de la llar familiar forma part del creixement vital del jovent. El context, però, no és favorable a cap dels eixos que conformen aquesta emancipació i dificulta la sortida de casa. Emancipar-se és cada cop més complicat, sobretot perquè els costos de l’habitatge no són accessibles per a un jovent que, en la seva majoria, no té treball o que el que té és temporal i precari (el 96,6% de les contractacions de persones d’entre 16 i 29 anys a l’Estat espanyol són temporals). Tant és així que 8 de cada 10 joves continuen vivint a la llar familiar i per comprar un habitatge haurien de dedicar més del 60% del seu sou, el doble del que es recomana.

Fins al moment les polítiques juvenils s’han enfocat a promoure l’accés al lloguer o la compra, fent servir ajudes o incentius fiscals que ara per ara ja no existeixen i que no promouen un canvi de fons en un sistema que és molt desigual i injust per a la gent jove i els col·lectius més vulnerables.

Per tots els motius exposats, el Consell de la Joventut de Barcelona aposta per conèixer i promoure models alternatius que estiguin basats en solucions col·lectives i que facilitin l’accés de les persones joves a l’habitatge.

Hem elaborat 7 fitxes de “Solucions alternatives d’habitatge” on estan descrites aquestes noves maneres d’emancipar-se amb les facilitats i dificultats que les defineixen. També recullen experiències reals per entendre tant la filosofia com el funcionament que hi ha darrera d’aquests nous models que apareixen amb l’ambició [de] d’incidir i transformar la societat. Durant les properes setmanes les anirem publicant, no us les perdeu!

Les 7 solucions alternatives d’habitatge

  • La cessió d’ús
  • El cohousing
  • El cloudhousing
  • La masoveria urbana
  • El dret de superfície
  • El lloguer amb opció de compra
  • La titularitat compartida

Esperem que les solucions alternatives d’habitatge que us anirem presentant durant les següents setmanes us animin a emprendre el repte de l’emancipació i us ajudin a poder-ho fer amb el coneixement necessari i les màximes garanties.

No claudiquis!

Contingut relacionat