Notícies

25N: No al feminicidi, prou terrorisme masclista!

25 novembre 2015

violencia masclista

Avui, 25 de novembre, ens trobem totes de nou per denunciar els casos de violència patriarcal que persisteixen en la nostra societat. Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), plataforma que aplega una setantena d’entitats juvenils de la ciutat, ens afegim a totes aquelles persones i entitats que denuncien el terrorisme masclista, perquè són les relacions històricament desiguals entre dones i homes les que, any rere any, es tradueixen en un lamentable nombre de casos de violència masclista, intolerables petjades dramàtiques que marquen la nostra societat.

Enguany, i fins el passat 13 de novembre, fins a 48 dones han estat víctimes mortals per violència de gènere a l’Estat Espanyol, una xifra insultant i que a més a més pot incrementar-se tenint en compte que hi ha diversos casos en procés d’investigació. Però els casos de violència masclista no es limiten només a aquests casos més extrems.

El terrorisme masclista i les desigualtats arriben a molts àmbits de la nostra societat, sortint de l’àmbit domèstic per estar presents en altres tant diversos com el laboral, l’educatiu i/o l’institucional. A dia d’avui, podem constatar que les dones ens trobem també en una situació d’inferioritat en l’àmbit laboral, amb una qualitat de l’ocupació inferior que mostra com la desigualtat de gènere persisteix també en la joventut ocupada. Una precarietat laboral que perjudica la vida de la dona i en la que intervenen factors com una menor presència en càrrecs d’elevada responsabilitat respecte als homes o una bretxa salarial que a Catalunya és del 24,8%; per no parlar de casos de dones d’altres ètnies o orígens, dones trans… on es dóna una situació d’interseccionalitat que agreuja aquesta desigualtat.

També volem denunciar l’actual atac que estem patint als nostres drets sexuals i reproductius, amb una modificació retrògrada de la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs que suposa un atac a la vida privada i merma la capacitat de decisió i de responsabilitat de les joves. O el fet que les dones necessitin la presència d’una parella masculina (independentment de si és lesbiana, bisexual o heterosexual) per tal que la Seguretat Social cobreixi les tècniques de reproducció assistida, adjudicant-ho a una retallada en Sanitat.

Cal anar en compte amb no menystenir l’abast de la qüestió: la violència de gènere és present també entre el jovent actual, per molt que ens desenvolupem en una societat que es presenta com a igualitària i que no discrimina per raó de sexe-gènere. Més encara: es detecta un augment d’aquestes violències, en edats cada vegada més prematures. Tot i el considerable avenç formal en l’equiparació de drets, segueixen existint uns patrons culturals, socials i institucionals que condicionen el futur desenvolupament dels i les joves. A més a més, cal estar alerta també a les xarxes socials i altres eines digitals, on els i les joves es relacionen activament i reprodueixen els rols de gènere desiguals imperants a la societat.

L’escola, la família i els espais d’educació no formal, continuen sent els principals agents de socialització de les nenes i els nens. Tant a l’escola, com a les associacions d’educació en el lleure, aprenen a relacionar-se amb la resta, a trobar contenció afectiva, a treballar el seu autoconeixement i autoestima, a fonamentar els seus valors ètics, etc. Tots aquests agents junts podem i hem de ser motors de canvi social. Considerem que la prevenció i l’educació en valors com ara la igualtat, el respecte, el reconeixement i el diàleg ha de començar ja en les escoles de primària per acabar de consolidar-los a la secundària.

Des del CJB, denunciem la pervivència del masclisme dins la nostra societat, ens solidaritzem amb totes les persones, i especialment amb les dones, que pateixen violències de gènere de forma directa o col·lateral, i seguirem treballant en l’àmbit educatiu i preventiu per tal d’assolir una societat més justa i democràtica.

Al nostre entendre, és necessari aprofundir en les polítiques educatives per tal de superar l’encasellament que ens suposa a totes i a tots viure en una societat patriarcal basada en un discriminatori sistema de rols.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona, reclamem:

 • Incloure, en els projectes educatius, temes de coeducació i igualtat.
 • Desenvolupar, conjuntament amb tots els àmbits educatius, estratègies per a la prevenció, la detecció i la sensibilització de la violència contra les dones incidint, especialment, en el col·lectiu de la petita infància i la gent jove.
 • Educar en la igualtat des de les edats més primerenques, ja que l’autoimatge i l’autoconcepte es comencen a construir des de poc després del naixement.
 • Que l’escola esdevingui un referent pel que fa a l’educació no sexista i en la prevenció de la violència contra les dones, a través de la formació de gènere al professorat, creant materials específics segons les edats de l’alumnat i garantint llibres de text amb una perspectiva de gènere.
 • No segregar l’alumnat de les escoles per sexes.
 • Reivindicar el lleure amb continguts no estereotipats, i donar més difusió a les campanyes sobre el joc i la utilització de joguines no sexistes com a forma de prevenció de la violència masclista. Oferir formació de qualitat i gratuïta per a les persones que participen en l’educació en el lleure.
 • Treballar, des dels mitjans de comunicació, el llenguatge i la imatge no sexista de les dones i visualitzar la diversitat de models de família als mitjans de comunicació.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona, ens comprometem a:

 • Incentivar la participació de les dones en els òrgans de decisió i espais de participació del CJB.
 • Realitzar formacions internes per tal d’ampliar coneixements i induir a la reflexió al voltant d’actituds quotidianes i qüestions relacionades amb el gènere.
 • Oferir formació gratuïta i de qualitat a joves monitors/es i caps per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el treball amb infants i joves que es realitza a les entitats educatives.
 • Vetllar per l’ús del llenguatge no sexista dins i fora del CJB.
 • Vetllar per a l’elaboració i compliment de projectes educatius que tinguin en compte la coeducació.
 • Desenvolupar recursos que convidin al jovent a reflexionar sobre la seva vida, les emocions, les seves relacions, la sexualitat o el propi cos, entre d’altres, com a eines clau per al foment de relacions igualitàries, respectuoses i no violentes.

Totes nosaltres seguirem combatives, denunciant i lluitant contra aquesta societat patriarcal i discriminatòria.

NO AL FEMINICIDI! PROU TERRORISME MASCLISTA!

Contingut relacionat