Notícies

El CJB celebra la modificació de l’ordenança fiscal 3.10 sobre ús de l’espai públic

25 febrer 2016

19053408891_47aa03df7d_hLa setmana passada la Regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, va assistir a la presentació de lInforme de l’Estat de la Joventut que elabora cada any el Consell de la Joventut de Barcelona per tal d’avaluar les polítiques públiques desenvolupades pel Consistori en matèria de joventut. Fruit de la seva participació en el debat i de la lectura de l’Informe, des de Regidoria ens han informat de la modificació de l’ordenança fiscal que van aprovar el passat desembre de 2015.

Aquesta modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3.10 sobre «Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial pel domini públic municipal i la prestació d’altres serveis» incorpora a l’article 3 sobre «supòsits de no subjecció» a les entitats sense ànim de lucre. L’apartat j) especifica què es considera entitats sense ànim de lucre i quins requisits han de reunir per a ser considerades com a tal, especificitats que compleixen la majoria d’entitats juvenils de la ciutat.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona ens fem ressò d’aquesta modificació que respon a una demanda llargament reivindicada pel Moviment Associatiu Juvenil de la ciutat. Aquest canvi suposa que l’associacionisme -agent dinamitzador de la nostra ciutat- pugui fer ús de l’espai públic, entenent el carrer com a quelcom propi per realitzar-hi activitats sense finalitat lucrativa, amb una voluntat d’intercanvi i impacte en la ciutadania i el territori.

Per tots aquests motius, el CJB celebra aquesta decisió presa per el govern de l’Ajuntament de Barcelona, i considera que aquesta voluntat d’incorporar demandes imprescindibles per agents socials, com és el moviment juvenil de la ciutat, senyala un llarg trajecte de treball conjunt.

 

Contingut relacionat