Notícies

Nou informe de la OCDE sobre la qualitat del treball

11 febrer 2016

Un nou informe de la OCDE “How good is your job? Measuring and assessing job quality” ha aportat més informació sobre la situació laboral de les persones joves. L’informe mesura la qualitat de la feina de les persones treballadores i ho fa a través de les experiències individuals de les persones a la seva feina. Aquesta vegada la OCDE es concentra en esbrinar els resultats (outputs) que s’obtenen pel fet de treballar i ho fa en base a tres eixos:

  • Qualitat salarial: En quina mesura la ocupació laboral contribueix a disposar de les condicions materials per viure? Com es distribueixen els guanys entre la força treballadora?
  • Seguretat al mercat laboral: Quin és el risc, i en quin nivell, de perdre la feina i quedar-se a l’atur? Quines són les conseqüències econòmiques de ser acomiadat o acomiadada?
  • Qualitat de l’entorn a la feina: Tenir un treball no és només una qüestió monetària. De quin tipus és la feina i en què consisteix? Quanta pressió implica?
    Flexibilitat horària, les relacions a l’espai laboral, les oportunitats per formar-se i la conciliació laboral.

Alguns resultats

L’Estat Espanyol es troba entre els països amb una menor qualitat laboral juntament amb els països del Sud i l’Est d’Europa.
Les persones joves i les que tenen un menor nivell formatiu tendeixen a disposar dels pitjors llocs de feina, pels quals reben una retribució menor i on tenen un risc molt elevat dins el mercat laboral. Els llocs de feina que ocupen les persones joves solen ser inestables, pensats per realitzar una tasca concreta que a més a més implica necessàriament que aquestes hagin de passar per un procés formatiu per finalment rebre un salari baix.
En el cas de les dones la situació s’agreuja, aquestes tenen més dificultats per estar ocupades, s’enfronten a una bretxa salarial i tenen menys probabilitat que els homes d’experimentar un procés formatiu fins l’empresa.
L’informe també destaca que la crisi no només ha produït un descens quantitatiu dels llocs de feina sinó que també és causant d’una gran disminució de la qualitat de les feines. Per poder avaluar l’impacte de la crisi l’informe es fixa en els tres eixos abans esmentats i destaca que en el cas la qualitat salarial aquesta ha disminuït en gran mesura en dos terços dels països de la OCDE. Pel que fa a la seguretat al mercat laboral destaquen dos països on la inestabilitat és molt elevada: Espanya i Grècia. Per últim, la qualitat de l’entorn laboral, alguns països han experimentat millores i d’altres situacions molt pitjors.

“La OCDE adverteix que millorar la qualitat laboral no implica que es produeixi una disminució de la quantitat de llocs de feina”.

 

Si voleu accedir a la notícia al web de la OCDE clica aqui

Si voleu accedir al document clica aqui

Contingut relacionat