Notícies

Els preus de les matrícules espanyoles i catalanes, de les més cares d’Europa

18 abril 2016

Preu de la matrícula en euros, anyFont: Informe CCOO, dades de Eurydice i del Ministeri d’Educació

La formació té una gran rellevància en la vida de les persones joves, tant en el seu desenvolupament personal com en les seves oportunitats futures. Segons l’informe de l’Estat de la Joventut 2015 de l’Observatori Català de la Joventut, «existeix una relació molt estreta entre la formació, l’accés al mercat laboral i les condicions materials de vida i el benestar». Per aquests motius, cal ser conscients que el sistema educatiu, amb les altes taxes d’abandonament prematur escolar i la seva impossibilitat d’adaptar el sistema a les necessitats dels infants i joves, està perdent la seva condició d’universal. D’altra banda, les barreres als estudis que s’estan donant en els últims anys estan posant en perill el dret a l’educació de les persones joves i, en conseqüència, la seva capacitat per desenvolupar-se i emancipar-se. Entre aquestes últimes, destaquen: l’augment de els taxes universitàries, la pujada del preu del estudis superiors i de postgrau, i la manca d’ajudes i prestacions públiques per a la formació s’han traduït en una impediment per a l’accés a l’educació no obligatòria, que la impossibilita com a eina per aconseguir la igualtat social.

Les últimes dades sobre els elevant costos de la formació als diferents països de la UE i de l’Espai Europeu d’Educació Superior – EEES – recollits per CCOO, indiquen que Espanya és un dels països on els graus i els màsters tenen un cost més elevant. De fet, en els últims anys el preu del grau a Catalunya s’ha triplicat i el preu del màster duplicat. Les repetides pujades de taxes als cursos d’educació superiors han provocat que la mitjana de preu d’un màster Espanya sigui de 2020 euros, un preu molt superior a la mitjana europea de 1100 euros. D’altra banda, l’anàlisi realitzat per CCOO mostra com als països del nord d’Europa cursar estudis superiors costa al voltant dels 100 euros o menys mentre que als països del sud arriba als 2000 euros.

Si esteu interessats o interessades en conèixer les dades de l’informe cliqueu aqui

Contingut relacionat