Notícies

Manifest del CJB per la concentració Prou agressions contra les dones!

19 setembre 2016

flyer_concentracioAvui, 19 de setembre, ens trobem totes de nou per denunciar els casos de violència patriarcal que persisteixen en la nostra societat. Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), plataforma que aplega una setantena d’entitats juvenils de la ciutat, ens afegim a totes aquelles persones i entitats que denuncien la violencia masclista, perquè són les relacions històricament desiguals entre dones i homes les que, any rere any, es tradueixen en un lamentable nombre de casos de violència masclista, intolerables petjades dramàtiques que marquen la nostra societat.

Enguany, i fins el passat 24 d’agost, fins a 30 dones han estat víctimes mortals per violència de gènere a l’Estat Espanyol, una xifra insultant. El 33% d’aquestes victimes eren menors de 40 anys: i així esborrem també els arguments que es refugien en la idea que la desigualtat de gènere és una cosa superada, i que aquella violència i aquella desigualtat és la pròpia de l’educació franquista, i per tant ja no es troba ni es trobarà en les “noves” generacions crescudes en democràcia.

Patim, com una pluja fina d’allò més fúnebre, casos i més casos d’assassinats de dones, un torrent que sembla no tenir fi. No rebem informació del gruix de la violència, que és enorme i habitualment invisible: el que rebem a través de les notícies dels mitjans de comunicació és només el cop més extrem, el de les mortes. Sabem, però, que al darrere d’aquests assassinats hi ha centenars de dones que viuen malvivint.

Per això hem de criticar l’infrafinançament de les lleis espanyola i catalana contra les violències de gènere, així com l’alarma sobre l’augment d’ordres de protecció que acaben sent denegades. I és que protegir significa diners: i per a destinar-hi diners, cal situar el valor de la vida de les dones en una agenda política de primer ordre. A més, per una banda, s’hauria de començar a canviar els missatges públics, polítics, socials, educatius i mediàtics per a situar el pes de les campanyes en els agressors i no en les víctimes. No és ella que l’ha de denunciar, és ell que no l’ha de matar! Per altra banda, caldria que la denúncia fos un acte amb una resposta immediata i radical. I és que el moment de la denúncia implica un augment de la vulnerabilitat: pot extremar la violència.

La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels Drets Humans i continua progressant en l’àmbit global. No respecta fronteres, cultures, nivells econòmics. Està present en èpoques de conflicte i en temps de pau, a la llar, a la feina i al carrer. És una injustícia manifesta que impedeix que la societat avanci en el camí de la igualtat i el benestar comú que totes i tots volem en convivència. Aquestes desigualtats arriben a molts àmbits de la nostra societat, sortint de l’àmbit domèstic per estar presents en àmbits tant diversos com el laboral, l’educatiu i/o l’institucional.

A dia d’avui, podem constatar que les dones ens trobem també en una situació d’inferioritat en l’àmbit laboral, amb una qualitat de l’ocupació inferior que mostra com la desigualtat de gènere persisteix també en la joventut ocupada. Una precarietat laboral que perjudica la vida de la dona i en la que intervenen factors com un major percentatge de jornada parcial, contractes laborals temporals, una menor presència en càrrecs d’elevada responsabilitat respecte als homes i una bretxa salarial que a Catalunya és del 24,8%; per no parlar de casos de dones d’altres ètnies o orígens, dones trans,… on es dóna una situació d’interseccionalitat que agreuja aquesta desigualtat.

La joventut tenim un paper actiu en la lluita contra les violències masclistes, i acabar amb la il·lusió que això és una qüestió del passat, donat que actualment es detecta un augment d’aquestes violències, en edats cada vegada més prematures. Tot i el considerable avenç formal en l’equiparació de drets, segueixen existint uns patrons culturals, socials i institucionals que condicionen el futur desenvolupament dels i les joves.

L’escola, la família i els espais d’educació no formal, continuen sent els principals agents de socialització de les nenes i els nens. Tant a l’escola, com a les associacions d’educació en el lleure, aprenen a relacionar-se amb la resta, a trobar contenció afectiva, a treballar el seu autoconeixement i autoestima, a fonamentar els seus valors ètics, etc. Tots aquests agents junts podem i hem de ser motors de canvi social. Des del CJB volem fomentar aquest impuls pel canvi, i per aixó  denunciem la pervivència del masclisme dins la nostra societat, ens solidaritzem amb totes les persones, i especialment amb les dones, que pateixen violències de gènere de forma directa o col·lateral, i seguirem treballant en l’àmbit educatiu i preventiu per tal d’assolir una societat més justa i democràtica, on les relacions basades en la submissió perdin el seu sentit per donar lloc a homes i dones plenes en sí mateixes.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona, reclamem:

 • Incloure, en els projectes educatius, temes de coeducació i igualtat.
 • Desenvolupar, conjuntament amb tots els àmbits educatius, estratègies per a la prevenció, la detecció i la sensibilització de la violència contra les dones incidint, especialment, en el col·lectiu d’infants, adolescents i joves.
 • Educar en la igualtat des de les edats més primerenques, ja que l’autoimatge i l’autoconcepte es comencen a construir des de poc després del naixement.
 • Que l’escola esdevingui un referent pel que fa a l’educació no sexista i en la prevenció de la violència contra les dones, a través de la formació de gènere al professorat, creant materials específics segons les edats de l’alumnat i garantint llibres de text amb una perspectiva de gènere.
 • No segregar l’alumnat de les escoles per sexes.
 • Reivindicar el lleure (temps d’oci, esport, contes populars…), amb continguts no estereotipats, i donar més difusió a les campanyes sobre el joc i la utilització de joguines no sexistes com a forma de prevenció de la violència masclista. Oferir formació de qualitat i gratuïta per a les persones que participen en l’educació en el lleure.
 • Treballar, des dels mitjans de comunicació, el llenguatge i la imatge no sexista de les dones i visualitzar la diversitat de models de família als mitjans de comunicació.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona, ens comprometem a:

 • Incentivar la participació de les dones en els òrgans de decisió i espais de participació del CJB.
 • Oferir formació gratuïta i de qualitat a joves membres d’associacions juvenils, fent especial èmfasi a monitors/es i caps per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el treball amb infants i joves que es realitza a les entitats educatives.
 • Realitzar formacions internes per tal d’ampliar coneixements i dotar d’eines que permetin la reflexió al voltant d’actituds quotidianes i qüestions relacionades amb el gènere.
 • Vetllar per l’ús del llenguatge no sexista dins i fora del CJB.
 • Vetllar per a l’elaboració i compliment de projectes educatius que tinguin en compte la coeducació.
 • Desenvolupar recursos que convidin al jovent a reflexionar sobre la seva vida, les emocions, les seves relacions, la sexualitat o el propi cos, entre d’altres, com a eines clau per al foment de relacions igualitàries, respectuoses i no violentes.

NI UNA MENYS, TOTES DEMPEUS!

Contingut relacionat