Notícies

Manifest Dia Internacional de la Bisexualitat

23 setembre 2016

ad-council-esqueletos-besoLa lluita per una societat lliure de qualsevol tipus de discriminació segueix viva i és un dels fonaments pels quals treballa el moviment associatiu juvenil. Volem fer palès que les discriminacions per raó d’orientació sexual i/o d’expressió o identitat de gènere continuen, malauradament, a l’ordre del dia i que valorem fermament la importància de les tasques de foment de la visibilitat, lluita pels drets i denuncia que es duen a terme des d’entitats, col·lectius i institucions. La visibilitat LGBTI+ és un tema polític i social de primer ordre; un punt fonamental en l’agenda de qualsevol associació.

Avui, 23 de setembre, Dia Internacional de la Bisexualitat, ens centrem en les persones bisexuals i d’altres identitats plurisexuals, que lluiten per a que les seves reivindicacions tampoc s’oblidin. Aquestes persones es troben arreu i, les que es fan visibles, molt sovint són les primeres del seu entorn en sortir de l’armari i xoquen amb situacions i comentaris que constaten el desconeixement i l’alta estigmatització d’aquest col·lectiu. Les persones bisexuals o d’altres identitats plurisexuals són aquelles que poden sentir atracció física i/o emocional per persones de més d’un gènere i/o sexe; no necessàriament al mateix moment, ni de la mateixa manera, ni amb la mateixa intensitat.

Cadascú de nosaltres som lliures de viure i relacionar-nos tal i com ho sentim; totes les etiquetes són vàlides sempre i quan se les atribueixi una mateixa persona i el respecte d’aquestes és fonamental. Trenquem doncs amb les visions dualistes d’orientació i gènere i tinguem ben present que hi ha persones que prefereixen altres definicions o, fins i tot, cap. Lamentablement, encara existeix una visió estereotipada i monosexista que estigmatitza qualsevol persona amb atracció per més d’un gènere i/o sexe, sigui des de fora com des del propi col·lectiu LGBTI+. Aquests prejudicis repercuteixen en la salut emocional i física de les persones bisexuals i d’altres identitats plurisexuals, així com en el seu desenvolupament vital.

Habitualment s’identifiquen obligatòriament la bisexualitat i altres identitats plurisexuals amb el vici, la promiscuïtat, la indecisió o la curiositat i aquestes característiques són considerades com a negatives, quan no tenen perquè ser-ho. La inseguretat a visibilitzar a l’àmbit sanitari i la facilitat per no rebre una atenció adequada; un conjunt de comportaments, sentiments, actituds i polítiques que són mostres clares de bifòbia.

La bifóbia comporta que:

 • Es legitimin i produeixin violències o discriminacions cap a persones bisexuals o d’altres identitats plurisexuals.
 • Alts índexs d’agressions sexuals cap a dones d’aquest col·lectiu.
 • Desconfiança o violència dins de la parella.
 • Dificultat per a la visibilització.
 • Dificultats en l’avenç en la carrera professional donada l’assumpció que la persona no «té les coses clares».

Considerem que tot aquest conjunt de fets es poden i s’han d’evitar. Per fer-ho, reivindiquem:

 • Visibilitzar la bisexualitat i altres identitats plurisexuals quan es parla d’orientació i/o expressió o identitat de gènere en qualsevol dels àmbits (polític, educatiu, comunicatiu…).
 • Un tractament conscient i responsable de la bisexualitat i altres identitats plurisexuals en els mitjans de comunicació, ja sigui en el tractament de notícies com en personatges de programes de televisió.
 • Impulsar transversalment la diversitat sexual i de gènere en el currículum escolar.
 • Reconèixer la bisexualitat a nivell institucional. Penjar la bandera bisexual a l’Ajuntament de Barcelona cada 23 de setembre i liderar l’elaboració d’estudis en aquest àmbit.
 • Dotar a les persones bisexuals d’un marc legal que les empari, amb una aplicació eficient de la Llei contra la LGBTfòbia.
 • Dotar de recursos i formació als educadors i les educadores per tal d’atendre les necessitats dels i les adolescents i joves LGBTI+ i prevenir la discriminació per motius de LGBTI-fòbia, tal i com es preveu a la llei i tenint en compte la tasca que es desenvolupa des del moviment associatiu.
 • Tenir en compte, des del moviment associatiu, la diversitat sexoafectiva en tota la seva riquesa, i contemplar-la de manera transversal: considerar la seva vessant política, social i cultural.

Barcelona, 23 de setembre de 2016

Contingut relacionat