Notícies

El CJB celebra l’elaboració del nou Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat i n’exigeix el desplegament complet

4 novembre 2016

img_20161104_162959Des del Consell de la Joventut de Barcelona celebrem l’elaboració del nou Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat. Aquest document recull 39 mesures concretes que han d’apropar les persones joves a l’emancipació, entesa com a procés ampli i dinàmic que permet emprendre un projecte de vida autònom.

Volem manifestar, però, que la diagnosi a partir de la qual s’ha constituït el nou Pla és limitada i hi manquen dades importants i necessàries per avaluar la precarietat laboral existent i les mesures que s’havien pres fins ara. En aquest sentit, cal seguir treballant per poder obtenir una bona radiografia de la realitat que ens permeti construir un punt de partida de consens.

Sigui com sigui volem agrair a l’Ajuntament de Barcelona, especialment al Departament de Joventut, que hagi tingut en compte l’associacionisme juvenil de la ciutat en el procés d’elaboració del nou Pla. Les entitats sindicals del Grup de Treball d’Emancipació del Consell de la Joventut de Barcelona han pogut contribuir activament en el debat i l’elaboració d’esmenes, la majoria de les quals han estat incorporades al document final.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona destaquem mesures com les Noves Guies per la Contractació Municipal, recurs que vetllarà per a que les contractacions vinculades a l’Ajuntament garanteixin condicions laborals dignes a les persones joves. Creiem que l’Ajuntament de Barcelona ha de ser el primer a donar exemple i aplicar bones pràctiques en la contractació pública. Reclamem consensuar els criteris que puguin fer realitat aquest paradigma indispensable.

També volem ressaltar les mesures de retorn del talent jove que ha emigrat i vol cercar oportunitats a la ciutat de Barcelona, materialitzades en l’elaboració del “Programa Retorn amb Oportunitats”. El Consell de la Joventut de Barcelona ha reivindicat, des de fa molts anys, la necessitat de disposar de dades concretes sobre l’exili juvenil que permetin realitzar un seguiment estadístic i sociològic d’aquest fenomen i sobretot establir polítiques concretes per fer front a aquesta problemàtica estructural agreujada per la crisi. Per aquest motiu, la incorporació d’aquesta mesura al Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat és un bon inici que hauria de permetre realitzar un treball de continuït.

A més, destaquem molt positivament que el Pla està impregnat de propòsits per combatre la discriminació de gènere en el món laboral. Tot i així, cal tenir present la necessitat de combatre totes les discriminacions existents, també aquelles que tenen lloc contra col·lectius minoritaris.

Totes les mesures són necessàries per assolir l’ocupació juvenil de qualitat que perseguim. Ho són especialment aquelles més innovadores que van més enllà de l’orientació i la formació i que se centren en el foment de la contractació i la promoció de condicions dignes de treball.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona valorem l’elaboració del Pla com un primer pas que ha d’anar seguit de molts altres i per això ens comprometem a fer un seguiment exhaustiu del desplegament d’aquest Pla per garantir que es facin realitat les accions concretes que contribuiran a la millora de la vida dels i les joves de Barcelona.

Contingut relacionat