Notícies

Emancipar-se, missió impossible!

10 juliol 2017

Captura de 2017-07-10 11:09:06
Font: Imatge del mapa interactiu de l’Ara.cat

El passat divendres sis de juliol el diari Ara publicava una notícia amb el títol “Catalunya és la comunitat amb el percentatge més alt del sou destinat al lloguer”. A la notícia es podia observar un mapa de l’Estat Espanyol amb una comparativa de colors en funció de les Comunitats Autònomes i els seus preus. L’interval de quanties destinat a pagar el lloguer oscil·lava entre el 19%, a autonomies com Extremadura, Castella-La Manxa i la Rioja; i el 46,36% en el cas de Catalunya seguida de ben a prop per Euskadi (44,26%) i Madrid (41,37%).

No és la primera vegada que es posa de manifest que la situació a Catalunya i Barcelona en relació a l’habitatge és greu, així ho explicava l’article “Barcelona afronta una bombolla de lloguer que pot duplicar els preus”. Segons aquest article, a principis de l’any 2017 la bombolla immobiliària estava creixent de nou i s’apuntaven les següents problemàtiques: a la ciutat de Barcelona el lloguer mig es situa al voltant dels 765€, el doble del preu mig fa 10 anys; barris tradicionalment més empobrits amb un nivell de preus més baix ja tenen preus mig de lloguer més elevats que els barris més rics de la ciutat, un exemple és que els preus del barri de la Barceloneta ja superen els del districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Aquest fenomen, produït per l’especulació, la mala gestió de l’allotjament turístic i una manca de polítiques públiques en matèria d’habitatge a la ciutat, està impactant directament en l’accés a l’habitatge i, en concret, en l’accés a l’habitatge de les persones amb especial dificultat, com són les persones joves.

Cal posar fre a l’augment dels preus de l’habitatge de lloguer i de compra, facilitat l’accés de l’habitatge i fer-ho garantint una convivència en bones condiciones i evitant situacions d’infrahabitatge.

L’habitatge és un dret.

Contingut relacionat