Notícies

Dia de les persones amb Diversitat Funcional: inserció laboral

30 maig 2018

mini feines diversesLes persones amb diversitat funcional es troben en una situació clara de desigualtat a l’hora d’accedir al mercat laboral. Aquest fet és encara més preocupant en el cas dels i les joves amb diversitat funcional, que es troben en una situació de doble precarietat -en tant que joves i diversos- i amb majors dificultats per accedir al mercat laboral.

Per aquest motiu, des del Grup de Treball de Diversitat Funcional fa temps que es treballa aquesta temàtica a través de diversos projectes: debats oberts, resolucions i posicionaments polítics. Des de tots aquests projectes s’ha reflexionat i posat sobre la taula la necessitat de que tant l’Administració com les empreses incorporin mesures per tal de garantir els drets de les persones amb diversitat funcional.

Enguany, tornem a donar un pas més en aquest sentit i presentem l’informe “Inserció laboral i Diversitat Funcional” un recull de dades que fan una diagnosi de la situació laboral de les persones joves amb diversitat funcional i exposa un seguit de recomanacions i conclusions.

Descarrega l’informe en pdf! 

Per tal de completar les dades estadístiques d’aquest informe amb experiències reals, també presentem els vídeos Feines Diverses. En aquestes càpsules audiovisuals quatre persones joves amb diversitat funcional ens expliquen les seves vivències en el món laboral:

Anna Morancho – tècnica de projectes

Adrià Liñan – manipulador industrial

Wafid Boucherit – esportista d’èlit

Maria Petit – tècnica d’administració i comunicació

Contingut relacionat