Notícies

Coneix els valors que compartim les entitats membre del CJB

11 febrer 2019

Coneixes els valors del CJB? Fes una ullada al recull de pràctiques i actituds que ens hem donat col·lectivament en tant que plataforma que agrupa a entitats i associacions joves de Barcelona!

PARTICIPACIÓ
Com a peça clau pel procés de presa de decisions sostingut en el temps. Entesa com a horitzontal, diversa i inclusiva, que permeti escoltar i transmetre la visió de totes les entitats representades.

 • Prendre part activament i de manera continuada.
 • Escoltar la veu de les entitats.
 • Participació interna i externa (ser un altaveu).
 • Processos participatius i resultats participats.

SOSTENIBILITAT
Com a ús responsable dels residus a curt, mitjà i llarg termini. Tenir en compte el nostre entorn en la preparació i execució dels projectes i preveure les conseqüències que es derivin de les accions que es duen a terme.

 • Fer un ús responsable dels recursos de tot tipus a mitjà, curt i llarg termini.
 • Tenir en compte les necessitats del nostre entorn a l’hora de prendre decisions.
 • Preveure les conseqüències que se’n poden derivar de les nostres activitats a llarg termini.

TRANSVERSALITAT
Com a capacitat de representar la joventut organitzada i donar cabuda a totes les sensibilitats des de la laïcitat i l’apartidisme.

 • Tenir la capacitat de representar la joventut organitzada.
 • Donar cabuda a totes les sensibilitats des de la laïcitat i l’apartidisme.
 • Tenir un lideratge divers i representatiu de tots els eixos que travessen a les persones joves.

COOPERACIÓ
Com a treball en xarxa que ens permet sumar diferents sentits crítics, locals i globals i ens dona eines per obrir els ulls davant la realitat.

 • Treballar en xarxa.
 • Tenir una persectiva crítica local i global.
 • Col·laborar entre iguals i horitzontalment.

COMPROMÍS
Com a respecte i responsabilitat amb la transformació i la justícia global a través de l’altruisme i l’associacionisme.

 • Respectar i ser responsables amb la transformació i la justícia social.
 • Promoure l’activisme i associacionisme.
 • Fer allò que ens proposem.

APODERAMENT
Com a acció personal i col·lectiva que ens permet aprendre de manera contínua per fer-nos més lliures i fortes i per adquirir creativitat i compromís des del suport mutu i el treball en xarxa.

 • Fomentar el creixement de l’associacionisme i les seves capacitats.
 • Promoure l’acció personal i col·lectiva.
 • Aprendre contínuament.
 • Crear xarxes de suport mutu.

SOLIDARITAT
Com la suma del suport, l’empatia i les lluites compartides no violentes a favor de la justícia global. No entesa com a assistencialista.

 • Donar empenta a les xarxes de suport mutu, l’empatia i les lluites compartides.
 • No-violència i justícia global enteses com a suport a les lluites compartides.
 • Compartir bones pràctiques i fomentar la solidaritat entre iguals.

FEMINISMES
Com a paraigües de les lluites per a la igualtat i l’equitat amb perspectiva de gènere.

 • Lluita per la igualtat de les persones independentment de la seva identitat de gènere.
 • Lluita per la igualtat de les persones independentment de la seva orientació afectivo-sexual.

ESPERIT CRÍTIC
Com a mecanisme de qüestionament de la nostra pròpia coherència des del qual es contribueix a la generació de visions constructives i propositives per canviar la realitat que ens envolta.

 • Qüestionar l’entorn i la mateixa coherència.
 • Tenir o generar opinió sobre allò que aconteix.
 • Fer aportacions constructives i propositives.
 • Buscar mecanismes per canviar allò que no ens agrada més enllà de la reflexió.

INCLUSIÓ
Com a procés aglutinador de persones i col·lectius que comparteixen aquest valor eliminant totes les violències relacionals.

 • Incloure i permetre l’apoderament de totes les persones i col·lectius que comparteixen el valor de la inclusió.
 • Tenir presents els eixos que atravessen a les persones joves: identitat de gènere, orientació afectivo-sexual, llengua, origen, racialització i capacitats diverses.

Contingut relacionat