Notícies

El CJB demana voluntat política i transversalitat de les polítiques de joventut per desplegar el Pla Jove

15 març 2013

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), en representació del moviment associatiu juvenil de la ciutat, volem posar demanifest la nostra valoració davant la proposta d’aprovació al Plenari Municipal del nou Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 (Pla Jove)

Des del CJB valorem molt positivament que la Regidoria i la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona hagin apostat per la realització d’un nou Pla Jove amb la participació directa de les entitats juvenils de la ciutat.

DESCARREGA’T EL DOCUMENT COMPLET

 Considerem però, que no és lògic que la ciutat no hagi tingut una actualització integral de les polítiques de joventut des de l’aprovació de l’anterior Pla Jove 2006-2010. Els processos electorals, els tacticismespolítics i els canvis de govern no haurien d’interrompre en cap cas el decurs de les polítiques dejoventut.

Més enllà de les divergències, entenem que el moviment associatiu juvenil no pot restar al marge de la discussió i el disseny de les polítiques de joventut municipals, i per aquest motiu hem redoblat esforços pelque fa al seu seguiment tant a dins com a fora de la Comissió Assessora del pla. Fruit d’aquest treball en derivenel document d’aportacions a la primera fase diagnosi, els continguts proposats al capítol de definició d’objectius i el procés participatiu obert a les entitats juvenils de la ciutat i canalitzat a través de la campanya#BCNésbona si la joventut sona!

La participació i les prioritats sorgides en aquest marc han quedat recollides al document de les 249 propostesde les associacions juvenils per a la ciutat que volem, que vol ser un full de ruta en clau propositiva per a laintervenció en les polítiques dirigides a joves del proper període.

El nou Pla Jove

Per al CJB era de vital importància que aquest Pla Jove fos un punt d’inflexió que:

  • Rellancés l’impuls de les polítiques de joventut amb una voluntat clarament transformadora, ratificant elcompromís amb el jovent a l’atur i mobilitzés recursos per tal de garantir polítiques actives d’ocupació i programes de formació ocupacional.
  • Es vinculés a un compromís d’aplicació i revisió del Pla d’Equipaments Juvenils 2008-2015, sense fer marxa enrere en l’horitzó definit per aquest.
  • Assumís mesures agosarades per fer front a la problemàtica de l’emancipació juvenil amb el desplegament d’un Servei d’Habitatge Juvenil específic i la represa de la desapareguda Renda Bàsica d’Emancipació amb fons municipals.
  • Reforcés el suport que l’Ajuntament dóna a les entitats juvenils de la ciutat en uns moments en quèaquestes veuen perillar els seus projectes.

Malauradament, constatem que moltes d’aquestes línies mestres continuaran desateses, tot i que la diagnosi del pla recomana adoptar actuacions decidides al respecte. El producte final inclou un primer document marc general que genera un consens gairebé unànime, però que és excessivament genèric.

El resultat final no és el Pla Jove que voldríem en molts aspectes, però conté diversos elements positius i descriu un marc general que compartim. Les mesures previstes òbviament no actuaran en contra delsinteressos de la joventut, però difícilment podran revertir les tendències de fons pel que fa a les dificultats d’accés a l’habitatge, l’atur juvenil o l’èxode de milers de joves. Cal invertir més per aconseguir més resultats.

Aquest Pla Jove podrà ser un instrument útil només si s’acompanya d’una clara voluntat política per anar més enllà, reforçant la transversalitat de les polítiques de joventut i el lideratge de la Regidoria per tal de fer possible dur a la pràctica les línies d’acció projectades i la seva ampliació i millora any rere any.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona ens comprometem a mantenir, com sempre,una actitud constructiva i reivindicativa per tal de recolzar la transversalitat de les polítiques juvenils, així com una voluntat de col·laboració amb l’Ajuntament en el seguiment de la implementació del Pla d’Adolescència i Joventut, en l’avaluació de les actuacions que se’n desprenen i en la defensa de les propostes del movimentassociatiu juvenil per a la ciutat que volem.

DESCARREGA’T EL DOCUMENT COMPLET

 

Contingut relacionat