Notícies

El CJB desmentim públicament les notícies aparegudes a l’edició local del diari El Mundo dels dies 16 i 17 de novembre de 2012

19 novembre 2012

noticia_elmundo 19_11_2012El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)  desmentim públicament les notícies aparegudes a l’edició local del diari El Mundo dels dies 16 i 17 de novembre de 2012 en referència a la situació actual de l’Espai Jove La Fontana

En primer lloc, volem desmentir algunes qüestions al voltant de la publicació:

1) El CJB vàrem acceptar ser entrevistats al respecte d’aquesta qüestió entenent que es recollirien les opinions dels diversos agents involucrats en la gestió de l’Espai Jove La Fontana, i vam provar en tot moment de ser curosos i transparents en l’explicació de la situació existent, per tal d’aportar la nostra visió com a part afectada pel conflicte. Considerem que el paper dels mitjans de comunicació ha de ser el foment del debat en l’opinió pública i així vam interpretar la nostra participació en un reportatge que, d’altra banda, el CJB no havia sol·licitat a la premsa.

2) Des de El Mundo se’ns va assegurar que es posarien en contacte amb la Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia (PEJG) i amb el Districte de Gràcia. Ens consta que, tot i que la notícia del 16 de novembre afirma el contrari, no es va intentar el contacte amb la PEJG per tal de contrastar la crònica amb la seva versió, en una manca de respecte envers aquesta plataforma i la neutralitat del periodisme.

3) Des del CJB afirmem que les declaracions i frases destacades de les notícies són desafortunades i han estat malinterpretades i tretes del seu context original. Així, el titular “están alimentando un monstruo” feia referència al fet que la inacció i l’immobilisme de l’Administració no fa més que engruixir i enquistar el conflicte a l’entorn de la gestió i el caràcter de l’Espai Jove La Fontana, sense aportar solucions factibles ni mostrar una voluntat real de trobar punts de consens entre tots els agents que hi participen. Manifestem el nostre rebuig a la utilització d’un llenguatge incisiu i esbiaixat fruit del llibre d’estil del diari i no de les nostres paraules. En aquest sentit, volem negar les següents declaracions en relació a la PEJG:

“la asociación rebelde no tiene suficiente con este poder [de gestió compartida], reclama la «autogestión» y la ejerce por la fuerza. «Su modelo es que el espacio pase a ser de ellos».”
«Eso era prevaricar».

4) Tal i com vam manifestar durant l’entrevista, malgrat no apareix reflectit a la publicació, l’Espai Jove La Fontana neix com a resposta inadequada per part del Districte de Gràcia a una demanda real del jovent del barri. S’ubica en un equipament gran, referent de districte i de ciutat quan es reclamava un equipament de proximitat, un Casal de Joves. Ambdós tipus d’equipament són igualment necessaris però no poden barrejar-se ja que responen a necessitats diferents. Per això des del CJB defensem l’acompliment del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015, per resoldre la mancança històrica que arrossega la nostra ciutat en matèria d’instal·lacions municipals exclusivament juvenils.

D’altra banda, en referència a la situació actual de l’Espai Jove La Fontana, aclarim que:

1) La posició del CJB respecte a la gestió de l’Espai Jove La Fontana està recollida a la resolució aprovada el passat mes de març en el marc de la 47a Assemblea General Ordinària, on  s’aposta explícitament per una gestió en mans de la PEJG si aquesta compleix uns mínims criteris de pluralitat i representativitat del teixit associatiu juvenil gracienc. En aquest sentit, pertoca al districte establir els requisits per accedir a la gestió de l’equipament, de forma negociada amb les pròpies entitats juvenils de Gràcia.

2) El CJB sempre hem defensat el model de gestió cívica i participem activament a la Plataforma de Gestió Ciutadana, atès que el propi CJB gestiona el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) amb aquesta modalitat, que defensem perquè té el valor afegit de la proximitat i la sensibilitat que aporta la gestió associativa, convertint les persones en protagonistes del projecte i no només en consumidores de tallers o activitats.

3) El CJB no és responsable del conflicte existent a l’Espai Jove La Fontana, que va originar-se amb el propi naixement de l’equipament i que enfronta directament el Districte de Gràcia i  la PEJG. Tanmateix, hem intentat mantenir en tot moment una actitud oberta i dialogant, així com hem expressat la nostra voluntat de mediació per tal d’avançar cap a la resolució de les tensions existents en tant que gestors de la Direcció del centre, entenent que era el millor per al bon funcionament de l’equipament, que és l’objectiu comú dels diferents agents que compartim la gestió de La Fontana. Malauradament, l’enfrontament originari pel model d’equipament i el model de gestió han impedit posar una fi pactada al conflicte i  desplegar tot el potencial que pot tenir La Fontana.

El CJB, des de la seva creació l’any 1980, hem cregut en la vertebració del territori a través de les plataformes territorials de joventut com l’espai associatiu i autònom on les entitats de base dels barris i districtes de la ciutat poden participar, donant suport també a les xarxes d’entitats més informals que existeixen. Apostem per tal que les associacions del territori creïn estructures de participació de segon grau -plataformes territorials de joventut- que assumeixin els rols de coordinació associativa i interlocució amb el Consell de Districte. Per tant, sempre ens hem posat a la seva disposició oferint atenció i suport a la dinamització de les plataformes, recolzament tècnic i polític, definició d’espais de coordinació entre les diferents plataformes, així com hem potenciat la formació i creació d’espais intercanvi.

Finalment, des del CJB reiterem la nostra voluntat de cercar una solució que sigui acceptable per a tothom, que deixi enrere les hostilitats recíproques i que permeti redirigir tots els esforços i energies envers l’objectiu de consolidar l’Espai Jove La Fontana com a equipament juvenil del Districte de Gràcia i de referència a la ciutat de Barcelona.

És per això, per la voluntat d’abandonar les hostilitats, que des del CJB demanem disculpes a les persones, entitats i associacions que puguin haver-se sentit atacades per unes declaracions que no hem realitzat i que un mitjà ha manipulat.

Barcelona, 19 de novembre de 2012.

PDF: El CJB desmentim públicament les notícies aparegudes a l’edició local del diari El Mundo dels dies 16 i 17 de novembre de 2012 

Contingut relacionat