Notícies

#1 El Consell de la Joventut de Barcelona participa al Festival Tanjazoom i marca l’inici d’un projecte de cooperació amb el Casal dels Infants a Tànger

10 juny 2013

IMG_9828Els darrers dies 27, 28 i 29 de juny, ha tingut lloc a la ciutat de Tànger el Festival Tanjazoom, un festival audiovisual de curtmetratges socials impulsat per 7 associacions juvenils tangerines i el Casal dels Infants. Es tracta de la culminació d’un projecte anual, l’Òptic Jove, que a través de l’audiovisual, treballa per l’enfortiment de la xarxa associativa al barri perifèric de Ber Chifae i per la promoció educativa i cultural. Tal i com s’explica al propi projecte elaborat pel Casal dels Infants, el projecte Òptic Jove busca incidir sobre les oportunitats de participació social, ciutadana i comunitària de les entitats de joves dels barris perifèrics de Tànger i dels seus usuaris/àries que degut a la seva situació de risc o exclusió social són invisibles davant la resta de la seva societat.

Des del CJB entenem la cooperació com un instrument per afavorir la capacitat de defensa dels drets humans dels col·lectius més desafavorits, especialment la gent jove, el desenvolupament humà, a partir del foment de la participació juvenil i el treball interassociatiu. Creiem que les nostres accions han d’anar relacionades amb el nostre àmbit d’actuació: la promoció de l’associacionisme, la creació i enfortiment de plataformes locals de joventut i la consolidació de la interlocució política juvenil.
Amb la voluntat de relacionar-nos amb estructures anàlogues a la nostra, la col·laboració amb el projecte Òptic Jove va en la direcció del nostre plantejament entorn la cooperació. Considerem que la xarxa associativa ja existent que opera en aquest projecte és una bona plataforma (independentment de la seva formalitat o grau de consolidació) amb la que treballar i on poder compartir l’experiència de coordinació associativa acumulada al llarg de 30 anys.

L’estada d’una representació del Secretariat del CJB durant els dies del festival ha estat útil per conèixer les entitats d’aquesta xarxa i començar a definir les línies d’intervenció. Aquestes tindran dos grans eixos: d’una banda, el suport a la consolidació de la xarxa associativa i la seva independència, promovent que el CJB jugui un paper d’agent formatiu, de suport i seguiment per a la consolidació d’aquesta. De l’altra, i amb la voluntat que aquest projecte de cooperació pugui comptar també amb la participació de les entitats membres del CJB, es treballarà per realitzar intercanvis d’experiències entre associacions juvenils de Barcelona i les associacions de la xarxa.

Feta la primera diagnosi, durant l’estiu es treballarà en la definició i planificació del projecte conjuntament amb el Casal dels Infants, per tal d’implementar les primeres accions abans que acabi l’any i poder desenvolupar un projecte anual durant el 2014.

Contingut relacionat