Notícies

El CJB presenta l’Informe sobre l’Estat de la Joventut de Barcelona

25 febrer 2015

informe estat joventutL’Informe sobre l’Estat de la Joventut, presentat pel Consell de la Joventut de Barcelona(CJB), destaca que una cinquena part del total de persones aturades són joves.

Gairebé la meitat de les persones joves aturades fa un any o més que busquen feina, alhora que disminueixen els subsidis o prestacions econòmiques per a les persones desocupades

El CJB presenta per segon any consecutiu l’Informe sobre l’Estat de la Joventut l’objectiu del qual és fer un seguiment de les polítiques públiques de joventut que s’han desenvolupat des de l’Ajuntament durant el 2014, fer-ne un recull i valoració. L’Informe, però, també aborda altres polítiques que tenen afecta als i les joves de la ciutat en tant que ciutadanes, i també exposa què ha fet el CJB en relació a aquell tema.

L’Informe consta de 9 capítols els quals es poden englobar en 4 grans blocs:

1) Condicions de vida de les persones joves: emancipació i exili: Tot i els tímids símptomes de millora que s’han experimentat durant el 2014, la realitat dista de ser positiva. Una cinquena part (32.300) del total de persones aturades de Barcelona, són joves; l’atur de llarga durada (indicador de risc d’exclusió social que pot tenir conseqüències negatives al llarg de tota la trajectòria laboral de l’individu) continua en augment (10,2%); la subocupació, sobre qualificació i la temporalitat (el 90% dels contractes formalitzats a Barcelona durant el 2014 van ser temporals) continuen essent elements definitoris de les condicions laborals de les persones joves. Per tot això, el 2013, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla de Xoc contra l’atur juvenil i el Pla d’Adolescència i Joventut per tal d’abordar de forma combinada les problemàtiques que pateix la joventut barcelonina. Malauradament, hi ha hagut una clara manca de seguiment i de retorn d’aquestes mesures per part de l’Ajuntament tot i la tasca realitzada per Barcelona Activa o la Xarxa de punts d’Informació Juvenil.

L’Informe també recull la oportunitat que suposa una correcta aplicació de la Garantia Juvenil (iniciativa de la UE per tal que totes les persones joves menors de 25 anys rebin una oferta d’ocupació, pràctiques o formació al cap de 4 mesos d’estar inactives) i la importància de que les administracions locals tinguin una implicació clara en la seva gestió en tant que és l’administració més propera.
Finalment, denuncia un fenomen en expansió que sembla no tenir fre: l’exili juvenil. Marxar a viure, estudiar o treballar fora ha de ser una opció, i no una obligació tal i com està passant per la manca d’oportunitats laborals i vitals dignes d’aquí. Es calcula que hi ha un 62% més de persones d’entre 15 i 29 anys de Barcelona, registrades a l’estranger en relació a l’any 2009. Per això des del CJB hem reivindicant la posada en marxa de l’”Operació Tornada” per tal que des de l’Ajuntament realitzi un seguiment estadístic de l’exili i també desenvolupi mesures que retinguin i afavoreixin el retorn de les persones joves exiliades.

2) La situació de les entitats: locals, equipaments i espai públic: Es constata que  hi ha una manca crònica de locals per a entitats juvenils de la ciutat (especialment per a caus i esplais). Per això es va elaborar el Pla de Locals tot i que s’ha demostrat la incapacitat d’aquest en fer front a les necessitats de les entitats, i per això es demana que s’articuli un pla de locals específic per entitats educatives (el qual es podria concretar gràcies a l’aprovació de la Mesura de Govern de Suport i Foment de l’Associacionisme Educatiu). També es recull que la recuperació de la subvenció de Locals per entitats educatives ha estat molt positiva.

Pel que fa al Pla d’Equipaments Juvenils (2008-2015), s’estima que el 50% de les accions previstes no han estat executades. Aquest fet és negatiu en tant que aquests equipaments són elements indispensables per a contribuir a la construcció d’un teixit associatiu que disposi de recursos per a desenvolupar projectes i generar espais idonis per articular la participació i l’apoderament juvenil; tot i que el CJB celebra la inauguració del Casal de Joves del Clot i del de Poblenou que s’ha fet durant el 2014.
Finalment, destacar que l’ús de l’espai públic és un debat molt viu en el si de les entitats juvenils ja que aquestes s’han trobat en situacions de fer front a taxes per ocupar l’espai públic que els ha impedit desenvolupar activitats de caràcter no lucratiu a la seva pròpia ciutat.

3) Cohesió social, drets civils i diversitat: Aquest bloc recull la necessitat de construir una ciutat més sostenible on el transport públic esdevingui un servei públic que pugui fer-ne ús tothom, i per tant, es reivindica la necessitat d’abaixar les tarifes i que aquestes s’adeqüin a la situació sòcio-econòmica de la ciutadania en general i de la joventut en particular; fa una denúncia de la desigualtat creixent que s’està donant a la ciutat i també l’augment de la pobresa, com aquesta dóna lloc a l’aparició de discursos xenòfobs i racistes que cal combatre com ho fa l’Aixada Antiracista (un moviment juvenil antiracista format per entitats juvenils de Barcelona i rodalies que vol contribuir en l’eradicació del racisme a través dels valors de la inclusió, la no discriminació, la diversitat i el respecte als drets humans; una discriminació que no només pateixen les persones de diferent color de pell, origen o creença, sinó també les que tenen una orientació sexual diferent, motiu pel qual se celebra l’aprovació de la Llei contra la LGBTfòfia i la necessitat d’incidir també en l’àmbit de la salut, prevenint les ITS.

L’educació i la participació també són apartat claus en aquest bloc, reivindicant els acords arribats entre l’Ajuntament i l’Associacionisme Educatiu; la suma del moviment juvenil al rebuig de la LOMCE; i la participació (al CJB, als barris, a les eleccions europees, al 9N, al multireferèndum) com a element clau per què les persones joves esdevinguin ciutadana i ciutadanes de ple dret.

4) Territori: Finalment, l’últim bloc, fa un recull de les reunions que s’han fet durant el 2014 amb les Regidories de Districte per discutir les polítiques públiques de joventut i l’estat dels equipaments juvenils a cada Districte.

Podeu demanar informes en paper a: cjb@cjb.cat

Contingut relacionat