Notícies

Manifest 1 de maig 2017: Les entitats juvenils en favor del treball digne

1 maig 2017

foto 1 de maigDes del Consell de la Joventut de Barcelona animem al jovent de la ciutat a participar en la jornada reivindicativa del Primer de Maig.

Des del CJB tenim la convicció que més que mai la lluita per un drets laborals pel jovent és necessària. La joventut a Catalunya i especialment a la ciutat de Barcelona pateix unes condicions de precarietat laboral palpables i estructurals a les que cal fer front conjuntament. En aquest escenari actual en que s’està vivint la crisi del sistema capitalista, la precarietat laboral imperant s’estén entre la gent jove i fa impossible que aquestes puguin tenir un projecte de vida independent i emancipat. Sense un treball digne, un llar digna (emancipada i independent) i sense una ciutat amb un sistema públic robust de transport, sanitat i educació i garantia de drets civils no hi ha projecte de vida possible.

Des del CJB creiem que cal aportar elements qualitatius i quantitatius per millorar les condicions de vida del jovent i per això, aportem propostes concretes que ja vàrem aprovar a la nostra darrera AGO per a la consecució d’un treball digne :

 • Garantir uns ingressos mínims que permetin el desenvolupament d’una vida digna fixant, per exemple, un salari mínim digne. Creiem, a més, que és necessari estendre aquesta garantia a les persones joves que no trobin treball o no treballin per compte aliè. Per això, insistim en reclamar una renda garantida de ciutadania sumant-nos així a altres plataformes com el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
 • Acabar amb les Empreses de Treball Temporal (ETT), ja que el seu model de contractació fomenta la desigualtat i afecta especialment a la gent jove. Al seu lloc, crear un sistema públic d’ocupació que garanteixi l’accés al treball amb drets. Per a començar, proposem potenciar, difondre i dotar de contingut els serveis públics d’ocupació com a Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació de Catalunya, sempre tenint en compte criteris de proximitat, sostenibilitat mediambiental i energètica, així como l’equitat de gènere.
 • Reservar un percentatge de les places que oferta l’administració per a joves, com a reconeixement de l’especial precarietat que pateix aquest col·lectiu. Així mateix, impedir que les borses de treball per a joves tornin a ser reducte d’ofertes precàries.
 • Consensuar un model de FP dual amb les entitats sindicals juvenils e iniciar una transició cap a un model en el qual es garanteixi la contractació a càrrec de l’empresa, establint percentatges mínims d’alumnes a ser contractats per les empreses que participin de la FP dual en acabar el curs.
 • Apostem també per la reobertura de les escoles professionalitzadores de la ciutat.
 • Màxim control de l’ús de beques i pràctiques professionals en l’administració, garantint que l’estudiant tingui unes condicions dignes de treball, una retribució adequada i que no cobreixi fraudulentament una plaça de feina fixa.
 • Fer efectiva la col·laboració d’aquests serveis d’ocupació amb Barcelona Activa així com promoure un model d’auto-ocupació basat en la cooperació i no en la competència.
 • Recollir i posar a disposició de les persones joves informació sobre drets i deures laborals, així com recursos d’ocupació i relacionats. A més a més, reforçar la figura de l’impulsor juvenil per a garantir un bon acompanyament durant el procés d’inserció laboral.
 • Reconèixer al CJB, als sindicats i a les entitats que treballen en emancipació com a principals interlocutors en la definició, avaluació i execució de polítiques d’ocupació juvenil.
 • Assegurar el compliment del pla d’igualtat de l’empresa i la llei d’igualtat salarial.
 • Promoure mesures de conciliació per a que el treball de cures sigui compartit per homes i dones, tenint en compte que en l’actualitat la dona assumeix una doble càrrega de treball. Realitzar tallers i formacions en aquest sentit en col·legis i instituts per eliminar la reproducció d’estereotips i de rols de gènere.
 • Implantar un pla d’acompanyament a les persones joves que es troben a l’estranger mantenint el contacte amb ells a través d’un programa que permeti, a aquelles que desitgen tornar a Barcelona, accedir a les ofertes de treball a la ciutat.
 • Per això, apostem por la repartició del treball i la reducció de la jornada a 35 hores setmanals mantenint salaris. Aquesta mesura ajudaria, a més a més, a crear una cultura en la que la identitat de les persones fora molt més enllà de la seva activitat professional: cadascú disposaria de més temps lliure per a la seva vida personal i per a formar-se en un sentit ampli, no solament acadèmic.

Barcelona, 1 de maig de 2017

Descarrega el manifest en pdf!

Contingut relacionat