Notícies

Formació en perspectiva LGBTI+ per a entitats juvenils

9 octubre 2018

banner LGBTI

Des del Consell de la Joventut de Barcelona tornem a organitzar la formació en perspectiva LGBTI per a entitats juvenils, que ja va per la seva segona edició. La formació abordarà la diversitat afectivo-sexual i de gènere des d’un punt de vista feminista i queer, amb l’objectiu de que totes les entitats tinguin els coneixement necessaris per aplicar els conceptes d’inclusivitat al seu pla de treball. Per fer-ho, s’impartiran sessions teòriques de la mà d’entitats especialitzades en la temàtica i, a més, es faran activitats més pràctiques per aplicar a la realitat allò que s’ha aprés.

Aquest curs sorgeix de la identificació de mancances en perspectiva LGBTI+ a l’organització i activitats de les entitats membre del CJB. Aquestes mancances poden mantenir allunyades a les persones amb diversitat afectivosexual i de identitat i expressió de gènere en no sentir-se respectades i/o representades tant a l’estructura de les entitats com a l’enfocament de les seves activitats i espais de trobada. Per aquest motiu, és necessari crear una comunicació i un ambient còmodes per a totes les persones independentment de les seves condicions.

Descripció de la formació:

SESSIÓ 1 Introducció al marc conceptual – AECS

  • Dijous 8 de novembre, 18h
  • Sala Polivalent, Espai Jove la Fontana (1ª Planta)

Exposició dels conceptes bàsics de la diversitat afectivosexual i d’expressió i identitat de gènere, tractament de prejudicis, rumors, mites i estereotips sobre el col·lectiu LGBTI+, i trencament de tabús i resolució de dubtes.

L’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut exposarà les qüestions mèdiques que afecten les persones LGBTI+, i desmentirà els posicionaments biologistes o essencialistes contra les orientacions i identitats diverses.

SESSIÓ 2 Les identitats LGBTI+, els espais i la interseccionalitat – CJB

  • Dijous 15 de novembre, 18h
  • Taller 3, Espai Jove la Fontana (2ª Planta)

Sessió destinada a analitzar com la identitat de gènere i/o la orientació afectivosexual condicionen l’ús dels espais tant físics com simbòlics i tant públics com privats per part de les persones que formen part del col·lectiu LGBTI+.

El Consell de la Joventut de Barcelona treballa per a que la perspectiva interseccional tingui lloc en totes les seves activitats i ens ensenyarà a aplicar-la. Analitzarem a través de la nostra experiència personal quines relacions de poder establim amb l’entorn i com les identitats en formen part mitjançant el concepte «interseccionalitat».

SESSIÓ 3 Què fem davant una agressió LGBTIfòbica? – OCH

  • Dijous 23 de novembre, 18h
  • Sala Polivalent, Espai Jove la Fontana (1ª Planta)

Sessió destinada a pautar la nostra actuació davant un cas de LGBTIfòbia al nostre entorn. Quin és l’estat de la LGBTIfòbia a Catalunya? Què és la llei 17/2014? Quines entitats responen davant les agressions? Què podem fer personalment?

L’Observatori Contra l’Homofòbia exposarà el seu recull anual d’agressions i explicarà com protocolaritzar les agressions a una entitat o a un acte públic.

SESSIÓ 4 Aturem el bullying i l’assetjament entre menors – Connexus

  • Dijous 29 de novembre, 18h
  • Taller 3, Espai Jove la Fontana (2ª Planta)

Més de la meitat de les persones LGTBI han viscut situacions de bullying als àmbits educatius. Disposar d’eines i coneixements que permetin abordar aquesta problemàtica tant amb les persones agressores com amb les agredides que ho pateixen és d’especial importància per a tot tipus de centres i serveis en l’àmbit de l’educació, la salut o el jovent.

LAssociació CONEXUS d’atenció, formació i investigació psicosocials està especialitzada en casos de bullying i ens ensenyarà a gestionar i prevenir situacions d’assetjament entre joves i menors.

 

Contingut relacionat