Notícies

Resolució en favor de la participació institucional i política del col·lectiu de la diversitat funcional – 52na AGO

12 març 2017

hands-565603_960_720El Consell de la Joventut de Barcelona referma el seu compromís amb unes institucions inclusives fonamentades en una participació àmplia i plural, prenent en consideració de forma especial la necessitat de promoure les condicions adequades per a la participació del col·lectiu de la diversitat funcional. La legitimitat democràtica dels governs i dels exercicis de presa de decisió ve determinada per la ciutadania involucrada en els processos democràtics. En aquest sentit, en el marc del 3 de desembre, dia internacional de les persones amb discapacitat, l’ONU va resumir aquesta idea sota el lema ‘Nothing about us without us’, és a dir, ‘res del que ens afecti sense comptar amb nosaltres’.

Així doncs, en l’Assemblea General de l’any 2015 el CJB va aprovar la resolució en favor de la participació democràtica plena i en garanties de les persones amb diversitat funcional. L’esmentada resolució instava el govern municipal que dugués a terme les actuacions necessàries per a garantir el vot secret i autònom de les persones cegues i amb deficiència visual davant la imminència de les eleccions municipals. Malauradament, de llavors ençà no hi ha hagut cap acció per a corregir aquesta anomalia democràtica que ha de ser considerada com una discriminació flagrant i, tot i que la regulació dels processos electorals municipals és de competència estatal, cal que des del món local s’encapçali la reivindicació de la participació amb garanties de les persones cegues en els processos electorals municipals. A més a més, cal situar aquesta demanda al costat d’altres reivindicacions de característiques semblants com és ara el dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual.

En un altre ordre de coses, en el darrer manifest del 3 de desembre, el Manifest per la participació institucional del col·lectiu de la diversitat funcional, el CJB expressava la demanda d’articular uns espais de participació útils i efectius. La necessitat de fer front als reptes de l’accessibilitat a tots els àmbits de la ciutat amb garanties fan indispensable la participació activa de les entitats en un model de treball basat en la col·laboració entre administracions, organitzacions i professionals. En aquest sentit, cal adequar els espais i les vies de participació per tal de dur a terme una incidència planificada i efectiva en àmbits com ara l’espai públic, els transports, la inserció laboral o la cultura.

Així doncs, el CJB demana:

  • Que l’Ajuntament de Barcelona encapçali la demanda que les eleccions municipals del 2019 garanteixin el dret a vot autònom i secret de tothom, especialment de les persones cegues i amb baixa visió, i que assumeixi la reivindicació del dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Que l’Ajuntament de Barcelona, acompanyat per les entitats, avaluï i, si s’escau, reformuli els espais de participació relacionats amb la diversitat funcional (Institut Municipal de persones amb Discapacitat i Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva), els doti de recursos i de mitjans.
  • Que l’Ajuntament de Barcelona aprovi un pla director d’accessibilitat, tal com exigeix la Llei 13/2014, d’accessibilitat.

Grup de Treball de Diversitat Funcional – Març 2017

Descarrega la resolució en pdf!

Contingut relacionat