Notícies

Resolució: Gestionem els plaers i els riscos de la ciutat – 52na AGO

12 març 2017

logo-01La nostra societat es troba davant de grans reptes en matèria de legislació i polítiques de drogues, amb una Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de les associacions de persones consumidores de cànnabis que s’està treballant al Parlament de Catalunya i un Pla d’Acció de Drogues en procés de renovació. Ara bé, des de l’associacionisme juvenil creiem que els canvis en la regulació han d’anar encara més enllà i cal apostar per la despenalització de la possessió de drogues i una regulació enfocada a polítiques d’educació, autocura i de gestió de plaers i riscos.

Periòdicament les administracions públiques argumenten que les polítiques de drogues han fracassat, lligant-ho al fet que a dia d’avui se segueixen consumint aquestes substàncies. Però, si ens centrem en l’evolució d’aquest consum, es pot constatar que les persones de 15 a 29 anys consumeixen menys drogues que fa 15 anys[1]. De fet, des de l’associacionisme juvenil considerem que cal relacionar el fracàs de les polítiques de drogues amb el temps que les persones triguen a demanar ajuda quan això els hi és necessari, trencant amb l’estigma que s’associa directament a les persones consumidores de drogues.

Els programes d’informació en matèria de drogues que es transmeten a la joventut arriben encara massa tard, ja que les persones creen hàbits en edats més primerenques. Si aquestes activitats es realitzen abans, es podrà apropar recursos al jovent donant la informació necessària, no generant curiositat; una curiositat que en canvi creixerà si la perspectiva amb la que s’informa és totalment prohibicionista. Per altra banda, es fa necessari parlar d’autocura i empoderament ja des de l’adolescència i sense paternalismes. En aquest sentit, una bona perspectiva formativa que algunes entitats de la ciutat ja estan duent a terme és la formació d’agents de salut joves que posteriorment informin a les seves companyes i companys, entre iguals.

Les entitats juvenils trobem especialment necessari que les polítiques de drogues que s’executen a nivell municipal siguin transversals, amb relació directa amb les àrees de salut, gènere, diversitat afectivosexual, identitat de gènere o diversitat cultural i ètnica, entre d’altres, incorporant aquestes perspectives en els diversos programes de reducció de riscos que es desenvolupin. Cal que es realitzin més campanyes municipals informatives que no siguin criminalitzadores i alhora promoure un canvi de mentalitat global, començant des dels i les més joves.

Ens preocupa especialment la gestió que es fa de les drogues en els espais d’oci nocturn. Ha de ser una gestió de qualitat integral que contempli aspectes com el gènere, la diversitat afectivosexual, la identitat de gènere i la diversitat cultural i ètnica, entre d’altres. S’ha de promoure l’oci en espais segurs i que comptin amb personal de seguretat amb formació tant pel que fa a criteris de seguretat com de valors en tots aquests àmbits. Promoure que en aquests espais d’oci hi hagi espais d’anàlisi i espais segurs per a dones i implantar-ho també en les festes majors i en altres festes organitzades per l’administració municipal. Per tot plegat considerem important promoure el segell Q de festa, un certificat de qualitat per a espais de festa que reconeix aquells locals que compten amb aspectes bàsics i alhora necessaris com aigua potable i a temperatura ambiental als lavabos, sortides d’emergència, extintors, sistemes de prevenció i col·laboració amb programes de reducció de riscos. Però no només això, sinó promoure que aquest programa incorpori criteris de gènere i les perspectives LGBTI i intercultural.

Així mateix, cal tenir en compte que vivim en una societat globalitzada a l’hora de desenvolupar campanyes, accions i materials informatius i/o de sensibilització. Si bé els motius pels quals els i les joves d’altres orígens consumeixen drogues no són realment tant diferents en comparació amb els i les joves autòctons, sí que cal desenvolupar estratègies i campanyes informatives específiques, amb la col·laboració de grups i entitats de persones joves d’altres orígens i que persegueixin intervenir en els seus espais de trobada i socialització. De la mateixa manera, també es poden donar consums específics o diferents en població LGBTI i calen programes adequats a la realitat i a les necessitats de cada subcol·lectiu LGBTI.

Les polítiques de drogues també han de tenir en compte la salut. Cal que s’estudiï més l’àmbit de la salut mental i que hi hagi més informació al respecte. A dia d’avui els clubs cannàbics no poden tenir ningú amb trastorns, però per altra banda han de ser ells mateixos els que ho detectin. És per això que cal dotar, tant a les persones consumidores com als clubs, d’eines que permetin treballar aquest aspecte des d’una perspectiva d’autocura. També cal potenciar estratègies informatives que treballin la gestió de plaers i riscos en el consum de drogues i el sexe des de totes les vessants.

Per altra banda, és important revisar la tasca informativa i de sensibilització que es pot realitzar des de l’Ajuntament. Cal mantenir actualitzades les dades de consum i que els estudis que es realitzen en l’àmbit de drogues no siguin només de consum i des de la vessant prohibicionista, si no des d’una perspectiva de reducció de riscos. Per tant, també seria interessant tenir en compte el producte, la seva qualitat, adulteració, etc. En aquest sentit, conèixer, també, el producte que existeix a la ciutat ens donarà més informació per a millorar els programes preventius i de reducció de riscos i evitar consums problemàtics i situacions de risc per a tota la població.

Per tot plegat, les entitats juvenils de l’àmbit i el CJB ens comprometem a:

  • Fomentar l’educació i l’assessorament sobre drogues sense estigmatitzar les persones consumidores i a parlar d’estabilitat emocional i psicològica, i de gestió interna.
  • Promoure dins les pròpies entitats la realització de tallers i xerrades amb una mirada des de la reducció de riscos, lluny del prohibicionisme i amb perspectiva de gènere.
  • Treballar per poder disposar d’un punt informatiu en matèria de drogues als espais ludicofestius.
  • Desenvolupar i promoure estratègies d’informació i prevenció de riscos sobre alcohol i altres drogues en les pròpies entitats juvenils. Realitzar-ho a través de personal especialista en la matèria a fi de disminuir els riscos relacionats amb les substàncies associades a aquest entorn.

Grup de Treball de Drogues – Març del 2017

 

[1] Segons dades recollides per l’Ajuntament de Barcelona i per l’Agència de Salut Pública de Barcelona

Descarrega la resolució en pdf!

Contingut relacionat