Notícies

Resolució pel dret a vot als 16 anys – 52na AGO

12 març 2017

1401282a4a290f4cf6f79b5358a2837f72104fEl dret a vot dels i les joves d’entre 16 i 18 anys és una reivindicació històrica del moviment juvenil i compta amb el recolzament del European Youth Forum -impulsor de la campanya “Vote at 16”- i del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

Aquesta reivindicació es basa en la necessitat d’implicar els i les joves en la política i la presa de decisions democràtiques, amb l’objectiu de posar fi al fet insòlit que persones que tenen el dret a treballar i al matrimoni, responsabilitats a nivell penal, l’obligatorietat de pagar impostos o el ple consentiment en tractaments mèdics, no puguin exercir un dret bàsic com és el del sufragi actiu i passiu.

A més, dóna compliment a la Resolució 1826 del Consell d’Europa sobre l’enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció d’edat per votar als 16 anys, aprovada el 2011. Al text, s’instava als diferents estats a permetre el dret a vot a partir d’aquella edat per tal que l’evolució demogràfica a la UE, que tendeix a l’envelliment de la població, no comporti la marginació del col·lectiu juvenil del sistema democràtic. Un mandat que ja apliquen alguns estats europeus com Àustria, Eslovènia i Noruega, així com diversos lands alemanys.

A Catalunya, el 2013 el Parlament va aprovar una Proposta de Resolució en la que apostava per “avançar cap al reconeixement del dret de vot als 16 anys” i també es va incloure el sufragi als joves d’entre 16 i 18 anys a la Llei 10/2014 de Consultes Populars.

D’altra banda, rebaixar l’edat del dret a vot, suposaria donar veu a la joventut, un col·lectiu cada vegada més oprimit, donades les dificultats que ens trobem a l’hora de poder estudiar, treballar, emancipar-nos, etc.  Reconèixer doncs als joves i les joves el dret a vot i el dret a ser escollits i escollides, afavoriria també l’interès pel col·lectiu en l’àmbit polític i en la seva participació, així com en la importància de la presa de decisions col·lectives.

Per tot això:

  • Les entitats juvenils seguirem reivindicant el dret al sufragi actiu i passiu als i les joves de 16 anys.
  • Demanem al Govern Català/Parlament que la nova llei electoral catalana reconegui el dret a vot des dels 16 anys.
  • Instem al Govern Espanyol/Congreso que faci una reforma de la Llei Orgànica de Règim Electoral per ampliar el dret a vot des dels 16 anys.

 

Grup de Treball de polítiques – Març del 2017

Descarrega la resolució en pdf!

Contingut relacionat