Notícies

Resolució sobre el reconeixement de les competències adquirides mitjançant la participació associativa – 52na AGO

12 març 2017

Posa't en valor-1En el marc del debat a escala europea sobre el reconeixement de les competències i les habilitats adquirides a través de l’educació no formal, el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) referma el seu compromís amb el foment de la valoració social de la tasca associativa i es posa al costat de l’European Youth Forum en el reconeixement de les associacions com a escoles d’aprenentatge no formal. L’European Youth Forum ha treballat durant els darrers anys pel reconeixement de les habilitats i de les competències que s’adquireixen mitjançant activitats i formacions d’educació no formal amb garanties de qualitat organitzades per les associacions juvenils. Destacant la tasca de l’European Youth Forum, el Consell de la Joventut de Barcelona es proposa avançar en aquest àmbit promovent igualment el reconeixement de les habilitats i de les competències adquirides mitjançant la participació associativa.

A Barcelona i a Catalunya hi ha un teixit associatiu extraordinàriament sòlid, plural, ric i ben organitzat que treballa infatigablement pel progrés i la transformació social. L’Enquesta de Joventut de Barcelona de l’any 2015 mostrava que més d’un 15% del jovent de la ciutat participa en entitats juvenils de caràcter social, cultural, estudiantil, sindical o polític. Aquesta realitat és un patrimoni social molt valuós que beneficia tant la societat en el seu conjunt com la ciutadania que s’organitza.

El CJB defensa un model de participació associativa voluntària i fonamentada en el compromís social. L’associacionisme és una eina d’organització ciutadana irrenunciable per a l’assoliment d’una societat que arreli en els principis del progrés, la igualtat, la participació democràtica i l’empoderament ciutadà. L’associacionisme esdevé una forma de participació activa i compromesa en la societat per a un gran nombre de persones que hi dediquen bona part del seu temps, dels seus recursos i de les seves capacitats des del desinterès.

En aquest context, el CJB reivindica l’associacionisme com una escola de democràcia, de participació i de cooperació basada en principis cívics sòlids. La participació associativa dota la persona de competències i habilitats comunicatives, d’iniciativa i emprenedoria, de gestió, de lideratge, de treball en equip, de resolució de conflictes i problemes i de gestió i tractament de la informació. El CJB reivindica que les habilitats i les competències adquirides en la participació associativa tinguin un reconeixement social adequat i que es tinguin en compte com un valor afegit d’ocupabilitat.

En darrer lloc, el CJB constata amb preocupació que la participació associativa no només no és reconeguda amb justícia, sinó que en certs casos s’estigmatitza a causa de la presumpta marca ideològica que acompanya determinades formes d’associacionisme. En aquest sentit, en primer lloc el CJB defensa el dret de tothom a associar-se de forma lliure i en segon lloc, reivindica que tota forma de participació associativa sigui valorada socialment i, més concretament, sigui un instrument d’ocupabilitat reconegut i eficaç.

Per tot això, el CJB demana:

  • L’avenç en el reconeixement social i laboral de les competències i habilitats adquirides mitjançant la participació associativa per a la millora de l’ocupabilitat establint estàndards acceptats pels agents implicats (administracions, patronals, sindicats i entitats).
  • El compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la valoració social i laboral de les competències adquirides mitjançant l’associacionisme.
  • El compromís de les administracions que corresponguin en l’establiment d’estàndards acceptats pels agents implicats (administracions, patronals, sindicats i entitats).
  • La presa en consideració a l’European Youth Forum de la participació associativa com a procés d’adquisició d’habilitats i competències.
  • Secretariat del CJB – Març 2017
  • Descarrega la resolució en pdf!

Contingut relacionat