Notícies

Resolució: Solidaritat amb el moviment feminista – 52na AGO

12 març 2017

violencia masclista miniLa importància d’abordar les desigualtats de gènere i les problemàtiques específiques de les dones joves ha estat un tema molt rellevant en la feina quotidiana del Consell de la Joventut de Barcelona. Les entitats juvenils de la ciutat som plenament conscients de la transcendència d’aquest tema i per això apostem per treballar-lo de manera interseccional, ja que no només l’etapa de la vida és un factor rellevant sinó també ho són la classe, l’origen, la condició física, l’orientació sexual, la identificació de gènere pel fet que són qüestions objecte de discriminació. La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels Drets Humans i continua progressant en l’àmbit global. Està present en èpoques de conflicte i en temps de pau, a la llar, a la feina i al carrer. És una injustícia manifesta que impedeix que la societat avanci en el camí de la igualtat i el benestar comú que totes i tots volem en convivència. Aquestes desigualtats arriben a molts àmbits de la nostra societat, sortint de l’àmbit domèstic per estar presents en àmbits tant diversos com el laboral, l’educatiu i/o l’institucional.

La joventut tenim un paper actiu en la lluita contra les violències masclistes, i acabar amb la il·lusió que això és una qüestió del passat, donat que actualment es detecta un augment d’aquestes violències, en edats cada vegada més prematures. Tot i el considerable avenç formal en l’equiparació de drets, segueixen existint uns patrons culturals, socials i institucionals que condicionen el futur desenvolupament dels i les joves. Justament, les associacions tenim finestres d’oportunitat per eradicar les violències en vers les dones, i des del CJB volem fer un compromís per aprofitar-les.

Per una banda, la lluita contra les violències masclistes en les etapes d’adolescència i de joventut se situa, entre d’altres, en l’àmbit de la prevenció. L’objectiu, per tant, és socialitzar el jovent en un nou model basat en les relacions igualitàries entre gèneres.

Per altra banda, som conscients que la majoria de dones joves que participen en la vida comunitària des d’associacions són molt presents en les bases però no tant en els llocs de responsabilitat i de coordinació. Certament les dades de participació juvenil en relació amb espais polítics i sindicals són baixes i encara ho són més per a dones joves que han de fer front a marcades estructures patriarcals. La manca de temps –per la doble i triple jornada–, es barreja amb les dificultats d’accés, pel manteniment de la imatge social de les dones com a menys actives en l’esfera pública. I un cop dins de les estructures polítiques el sostre de vidre és una realitat; és a dir, la promoció per a les dones joves es torna molt complicada, mantenir-se en espais amb un funcionament ‘informal’ que desconeixen és complex, la invisibilització de la seva presència o les seves aportacions sembla una norma. La nostra finestra d’oportunitat no només passa per la promoció del associacionisme, sinó també per incentivar que les entitats juvenils tinguin en compte la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la seva activitat.

Finalment, creiem essencial configurar una estratègia global i efectiva que lluiti en contra de la segregació i la precarietat laboral de les joves i que incideixi a nivell cívic, polític i social en el marc la lluita feminista per a la superació de les desigualtats de gènere.

Aquest compromís esdevé d’una conscienciació i solidarització amb el moviment feminista. Així doncs, volem declarar-nos aliades i aliats del feminisme i ens afegim a totes aquelles persones i entitats que treballen diàriament en i pel moviment.

Des del Consell de la Joventut de Barcelona, ens comprometem a:

  • Incentivar la participació de les dones en els òrgans de decisió i espais de participació del CJB.
  • Oferir formació gratuïta i de qualitat a joves membres d’associacions juvenils, fent especial èmfasi a monitors/es i caps per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el treball amb infants i joves que es realitza a les entitats educatives.
  • Vetllar per l’ús del llenguatge no sexista dins i fora del CJB.
  • Vetllar per a l’elaboració i compliment de projectes educatius que tinguin en compte la coeducació.
  • Desenvolupar recursos que convidin al jovent a reflexionar sobre la seva vida, les emocions, les seves relacions, la sexualitat o el propi cos, entre d’altres, com a eines clau per al foment de relacions igualitàries, respectuoses i no violentes.

Secretariat del CJB – Març del 2017

Descarrega la resolució en pdf!

Contingut relacionat