Notícies

Subvencions COSPE 2021: ja podeu consultar la resolució provisional!

13 juliol 2021

Ja s’ha publicat la resolució de concessió provisional de subvencions de projectes i activitats de la COSPE per l’any 2021. Aquesta resolució de les subvencions convocades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya s’ha publicat amb data del 9 de juliol.

Resolució provisional

En aquests documents hi podeu consultar l’atorgament provisional assignat a cada sol·licitud de projecte i la documentació que es requereix (si és el cas), així com els projectes denegats provisionalment i aquelles sol·licituds inadmeses.

Documentació, reformulació i al·legacions

Podeu consultar la documentació a aportar en l’annex 2, on es detalla quina documentació es requereix per a cada un dels projectes. Aquesta documentació s’ha de presentar de forma telemàtica mitjançant el formulari corresponent. En el cas de no realitzar aquesta aportació de documentació en el termini establert, es considerarà desistida la sol·licitud de subvenció, a excepció del requeriment del full de transferència bancària.

El termini per aportar-la és de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la Proposta de resolució provisional, és a dir, el termini finalitza el divendres 23 de juliol.  

Aquest mateix termini és el que s’estableix per a presentar la reformulació del projecte i les al·legacions, en cas que les entitats ho considerin.

L’entitat pot presentar la reformulació del projecte i adaptació del pressupost en el cas que l’import atorgat en la proposta provisional sigui inferior al sol·licitat. Aquesta reformulació de les sol·licituds ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot significar una modificació substancial del projecte.

Per tal de presentar aquesta reformulació, s’ha d’emplenar una memòria adaptada en la qual s’ha d’adequar el contingut del projecte o actuació inicialment sol·licitat a l’import proposat. Podeu consultar més informació sobre aquest tema en les bases de la subvenció: Bases COSPE 2021

Pel que fa a les al·legacions, podeu presentar-n’hi per fer constar per escrit la disconformitat amb la resolució. Per facilitar-vos aquesta gestió, podeu fer servir la nostra Plantilla de documentació associativa núm. 20 – La presentació d’al·legacions. Aquestes al·legacions es tindran en compte en el moment de resoldre.

Tota aquesta documentació l’heu d’aportar telemàticament a través de la pàgina de tràmits gencat: Aportació documentació COSPE 2021

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Contingut relacionat