No Claudiquis

campanya_noclaudiquis

Descripció: Campanya per fomentar l’emancipació juvenil i denunciar les dificultats amb les que el jovent de la ciutat es troba en el moment de plantejar-se sortir de casa els pares. La campanya sempre ha tingut l’objectiu de recollir i dotar d’eines a les persones joves per a fer-los més fàcil el procés d’emancipació.

Data: 2011

Tornar al llistat de campanyes