promovem l’associacionisme I generem discurs

missió

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.

Els quatre pilars d’aquesta tasca que ens defineix són:

Representar la joventut de la ciutat

amb l’objectiu d’aglutinar el màxim nombre d’entitats possible i poder defensar els seus interessos.

Fomentar l’associacionisme juvenil

a través de l’acompanyament a les entitats formades per joves i des de la reivindicació de la millora de les seves condicions i el reconeixement de l’associacionisme.

Treballar en xarxa

des de la concepció que es tracta del mecanisme més eficient, representatiu i enriquidor possible en el nostre dia a dia.

Generar discurs crític

amb la realitat per empoderar-nos i empoderar la joventut, per tal construir un món més just.

LA VISIÓ

Volem una joventut empoderada per ser motor de canvi i transformació social i compromesa amb un món més just.

Concebem l’empoderament a través de l’emancipació i l’autoorganització del jovent des d’una perspectiva crítica. Entenem la transformació social com un procés de posada en pràctica d’eines i recursos de les associacions juvenils per aconseguir un món més just i equitatiu.

ELS VALORS

Participació
Sostenibilitat
Transversalitat
Cooperació
Compromís
Inter-culturalitat
Empoderament
Solidaritat
Feminismes
Esperit Crític
Inclusió
GESTIÓ ASSOCIATIVA

Des del Consell de la Joventut de Barcelona defensem el model de gestió associativa com a eina fonamental de promoció de l’associacionisme, per tal d’afavorir el creixement i el desenvolupament de les associacions juvenils. Per aquest motiu el CJB gestiona, mitjançant el model de gestió associativa, els següents serveis:

En conveni amb el Deparament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. El CRAJ té l’objectiu de donar suport i facilitar la gestió diària i funcionament de les associacions i col·lectius de joves de la ciutat perquè aquestes puguin desenvolupar amb èxit els seus projectes i activitats. Ofereix diversitat de recursos com articles i publicacions, resolució de dubtes i consultes, formació en temàtiques associatives, acompanyament, difusió de projectes i activitats o lloguer i cessió de material, entre d’altres.

En conveni amb el Districte de Gràcia. L’Espai Jove La Fontana és un equipament juvenil públic del Districte de Gràcia. L’objectiu principal de l’espai és acollir les propostes i donar resposta a les inquietuds de les persones joves i del seu teixit associatiu implantat al barri, districte i a la ciutat. Per aconseguir-ho, l’Espai Jove La Fontana ofereix serveis especialitzats per a aquest sector i proposen una agenda d’activitats culturals i de lleure adaptada a les necessitats i demandes del jovent del territori.

En conveni amb el Districte de Gràcia. El PIJ Gràcia és un servei que proporciona informació i orientació especialitzada en diferents temàtiques: formació, ocupació, habitatge, associacionisme, cultura i lleure, medi ambient, salut, sexualitat, mobilitat i cooperació internacional, turisme, etc. a la població jove del Districte de Gràcia.

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.