l'organització del cjb

El CJB està conformat per múltiples agents agrupats en diferents espais i nivells de participació.

Està integrada per totes les entitats membre. L’assemblea General Ordinària se celebra un cop l’any i s’hi presenten i es voten els programes i memòries, el pressupost i estat de comptes i els nous càrrecs de Secretariat.

El Secretariat és l’òrgan de direcció i d’execució del CJB i està integrat per representants de les diferents entitats membre. Decideix les línies polítiques principals a seguir i manté la interlocució política amb l’Ajuntament de Barcelona i altres institucions.

 

L’Equip Tècnic està conformat per les tècniques de projectes, la Direcció de Programes, la Direcció de Comunicació i la Gerència.

Existeixen diferents espais de participació per a les entitats membre del CJB: els grups de treball i les trobades d’entitats.

Els Grups de Treball són espais de participació estables o puntuals per treballar de manera específica cada àmbit o un projecte concret.

Per altra banda, les Trobades d’Entitats són reunions periòdiques amb representants de totes les entitats del CJB que tenen per objectiu debatre les línies estratègiques i d’actuació que ha de seguir el CJB.

Dels debats generats amb les entitats, la feina del Secretariat i de l’Equip Tècnic cada any s’elaboren tots els projectes que impulsa el CJB, recollits en 10 programes diferents que són aprovats per l’Assemblea General.

Gran de Gràcia, 190 2a planta
08012 Barcelona
Tel. 932 37 22 85
cjb@cjb.cat

El CJB publica periòdicament recursos i guies pràctiques de temàtiques interessants per a les entitats. Les trobareu classificades per àmbits de treball.

Vols estar informat de les nostres notícies i posicionaments a través del bulletí?

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 82 entitats membres, adherides o observadores.

Som la plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.