Resolucions

Són posicionaments ideològics impulsats pel Secretariat o per entitats membre del CJB i aprovats en Assemblea General que nodreixen el discurs i l’acció política de l’entitat.