Àrea de treball d’Educació

imatge_AreaTreballEducacioCJBL’eix d’educació engloba dos àmbits de treball diferents i, alhora, complementaris: el de l’educació formal i el de l’educació no formal. El primer àmbit es treballa, sobretot, amb les organitzacions estudiantils (sindicats d’estudiants i altres entitats que tenen com a àmbit d’actuació els centres d’ensenyament i entorn més proper), mentre que el de l’educació no formal es treballa amb les associacions educatives (agrupaments escoltes, esplais i similars).

Des del CJB treballem per fer de l’educació, entesa des d’una òptica transversal, una inversió prioritària per a la integració, la cohesió social i la promoció de la participació ciutadana, consolidant l’escola pública i el model d’immersió lingüística.

Un dels projectes amb el qual pretenem complir i desenvolupar els nostres eixos de treball és el projecte “Sortim de l’Aula”. Una web impulsada pel CJB i les entitats que treballen la participació als instituts que té la voluntat d’esdevenir el punt de referència en termes de participació estudiantil i participació a l’entorn proper.

Hi vols participar? Aquests són els Espais de treball de l’àrea d’educació:

  • Espai d’Associacionisme educatiu – Secretari referent: Luis Fernández (lfernandez@cjb.cat)
  • Espai Món Estudiantil – Secretari referent: Miguel Morilla (mmorilla@cjb.cat)

Tècnica referent de l’àrea: Itziar Pérez (educació@cjb.cat)