Organització

El CJB compta amb els següents espais de participació i decisió:

Les entitats membres del CJB

El CJB està integrat per més de 80 associacions i federacions juvenils que, alhora, engloben més de 450 entitats de base.

L’Assemblea General

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La Trobada d’Entitats

banner trobades entitats
És la reunió periòdica dels màxims i màximes responsables de les entitats membres per debatre els temes més importants de l’activitat del CJB.

El Secretariat

banner secre
És l’òrgan de direcció i d’execució del CJB i està integrat per nou representants de les diferents entitats membres. El Secretariat és responsable de l’acompliment -a través de l’equip tècnic- de les funcions encomanades per l’Assemblea General.

Espais i projectes

banner GTS

El CJB s’organitza per Espais i Projectes de diferents temàtiques en els qual hi poden participar totes les entitats membres del CJB i també són oberts a col·lectius i associacions que no en són membres.

 • Espai de Feminismes: Està obert a totes les entitats, col·lectius, grups o plataformes juvenils que treballen des dels respectius àmbits introduint una clara perspectiva de gènere.
 • Espai LGBTI+: es treballa per garantir la igualtat dels i les joves partint del respecte a la diversitat afectivosexual i de gènere. Els projectes que s’impulsen pretenen eliminar qualsevol discriminació relacionada amb la lgtbifòbia i visibilitzar el col·lectiu LGTBI.
 • Espai d’Estudiantils: obert a totes les entitats, assemblees de facultat, coordinadores d’estudiants que treballen per una educació formal pública i de qualitat, garant de la igualtat d’oportunitats i l’ascensió social.
 • Espai Sàhara Dempeus: es crea per treballar al voltant l’alliberament del Sàhara occidental. És un espai de confluència d’entitats i persones joves que desenvolupen projectes en aquest àmbit.
 • Espai Bòsnia: respon al desenvolupament d’un projecte d’intercanvi juvenil amb una entitat juvenil bosniana.  Dirigit a persones joves associades que tinguin la inquietud de treballar qüestions de construcció de ciutadania des de la perspectiva de les múltiples identitats i des del treball al voltant de la memòria històrica.
 • Espai Polítiques: per aquelles entitats i col·lectius que són joventuts de partits polítics o que tenen incidència i treballen en l’àmbit de la política municipal de Barcelona.
 • Espai Univers Alternatiu: per aquelles entitats i col·lectius de joves que treballen des de l’àmbit de la cultura i entre els seus objectius s’hi troben promoure i oferir facilitats pel que fa a l‘accés, la creació i el consum cultural i d’oci alternatiu o el suport i reconeixement d’entitats de cultura dispersa i oci alternatiu.
 • Espai d’Associacionisme Educatiu: espai de treball per a entitats d’associacionisme juvenil que col·laboren en el desenvolupament de projectes conjunts per donar resposta a necessitats compartides en relació al reconeixement, el finançament i els locals entre d’altres.
 • Projectes de Territori: dirigit a totes les Plataformes Territorials Juvenils que actuen als diferents districtes i barris de la ciutat, així com a les entitats i col·lectius de joves que facin incidència en el territori o tinguin projectes transformadors pel seu entorn immediat. Hi ha un projecte per districte.
 • Projectes de Discapacitat: Dirigit a totes aquelles entitats i col·lectius juvenils que treballen, des de qualsevol àmbit, la diversitat funcional. Es tracta de treballar per garantir el dret a la plena ciutadania de totes aquelles persones que conviuen amb algun tipus de diversitat funcional, des d’aspectes d’accessibilitat fins a la inserció laboral.
 • Projectes de Salut: Consta de quatre àmbits: salut emocional, addiccions i noves tecnologies, salut sexual i reproductiva i gestió dels plaers (alcohol i altres drogues).
 • Projectes d’Habitatge: oberts a totes aquelles persones joves que procedeixen d’entitats, col·lectius o plataformes que entre les seves preocupacions s’hi troben la impossibilitat d’accedir a un habitatge digne.
 • Projectes d’Ocupació Juvenil de Qualitat: oberts per tractar temes relacionats amb la precarietat laboral juvenil i els drets laboral.
 • Projectes d’Emergència Climàtica: dirigits a aquelles entitats, plataformes i col·lectius juvenils que vetllen pel respecte al medi ambient, fomenten el consum responsable, la mobilitat sostenible i aposten per la pacificació viària i pel disseny d’una ciutat més humana i sostenible.
 • Projecte Visc, Convisc, Participo!: lloc de trobada entre totes les persones que dinamitzen el projecte Visc, Convisc, Participo! Aquest projecte pretén treballar i fomentar la participació juvenil des dels Instituts, oferint dinàmiques i recursos per a que els i les joves puguin participar activament en l’àmbit estudiantil o en el seu territori.
 • Projecte Lali Jove: creat per a gestionar i coordinar la Lali Jove, la festa major juvenil i associativa de Barcelona, celebrada en el marc de les Festes de Santa Eulàlia.