Organització

El CJB compta amb els següents espais de participació i decisió:

Les entitats membres del CJB

El CJB està integrat per més de 80 associacions i federacions juvenils que, alhora, engloben més de 450 entitats de base.

L’Assemblea General

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La Trobada d’Entitats

banner trobades entitats
És la reunió periòdica dels màxims i màximes responsables de les entitats membres per debatre els temes més importants de l’activitat del CJB.

El Secretariat

banner secre
És l’òrgan de direcció i d’execució del CJB i està integrat per nou representants de les diferents entitats membres. El Secretariat és responsable de l’acompliment -a través de l’equip tècnic- de les funcions encomanades per l’Assemblea General.

Grups de Treball

banner GTS

El CJB s’organitza per grups de treball (GT) de diferents temàtiques en els qual hi poden participar totes les entitats membres del CJB i també són oberts a col·lectius i associacions que no en són membres.

Alguns Grups de Treball són:

floreta GTs

 • GT de Feminismes: Està obert a totes les entitats, col·lectius, grups o plataformes juvenils que treballen des dels respectius àmbits introduint una clara perspectiva de gènere. BLOG: https://www.cjb.cat/regeneremnos/
 • GT de Diversitat Funcional: Dirigit a totes aquelles entitats i col·lectius juvenils que treballen, des de qualsevol àmbit, la diversitat funcional. Es tracta de treballar per garantir el dret a la plena ciutadania de totes aquelles persones que conviuen amb algun tipus de diversitat funcional, des d’aspectes d’accessibilitat fins a la inserció laboral.
 • GT de Salut: Aquest grup de treball s’aborda des de dos àmbits. Per una banda s’articulen una sèrie de projectes i recursos vinculats a la campanya En Boles des d’una vessant afectiva i preventiva, fent especial èmfasi en la prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual. D’altra banda, es treballa tot allò vinculat a la salut emocional i efectiva de les persones joves especialment en el marc de les entitats juvenils. BLOG: https://www.cjb.cat/enboles
 • GT de Drogues: Obert a totes les entitats, plataformes, federacions o col·lectius juvenils que treballen per la regulació de les drogues i la des-estigmatització de les persones consumidores.
 • GT d’Habitatge: Obert a totes aquelles persones joves que procedeixen d’entitats, col·lectius o plataformes que entre les seves preocupacions s’hi troben la impossibilitat d’accedir a un habitatge digne. BLOG: https://www.cjb.cat/noclaudiquis/
 • GT Ocupació Juvenil: Grup de Treball obert per tractar temes relacionats amb la precarietat laboral juvenil i els drets laboral. BLOG: https://www.cjb.cat/noclaudiquis/
 • GT d’Estudiantils: Grup de treball obert a totes les entitats, assemblees de facultat, coordinadores d’estudiants que treballen per una educació formal pública i de qualitat, garant de la igualtat d’oportunitats i l’ascensió social. BLOG: https://www.cjb.cat/sortimdelaula/
 • GT LGBTI: es treballa per garantir la igualtat dels i les joves partint del respecte a la diversitat afectivosexual i de gènere. Els projectes que s’impulsen pretenen eliminar qualsevol discriminació relacionada amb la lgtbifòbia i visibilitzar el col·lectiu LGTBI. BLOG: https://www.cjb.cat/voreresdecolors/
 • GT Sàhara Dempeus: Aquest GT es crea per treballar al voltant l’alliberament del Sàhara occidental. És un espai de confluència d’entitats i persones joves que desenvolupen projectes en aquest àmbit.
 • GT Bòsnia: El Grup respon al desenvolupament d’un projecte d’intercanvi juvenil amb una entitat juvenil bosniana.  Dirigit a persones joves associades que tinguin la inquietud de treballar qüestions de construcció de ciutadania des de la perspectiva de les múltiples identitats i des del treball al voltant de la memòria històrica.
 • GT de Territori: Dirigit a totes les Plataformes Territorials Juvenils que actuen als diferents districtes i barris de la ciutat.
 • GT Aixada Antiracista-Interculturalitat: Grup de treball resultat de la unió dels grups de l’Aixada Antiracista i Interculturalitat que havien funcionat de manera paral·lela. És un espai de treball obert a totes aquelles entitats i col·lectius de joves que incorporin la perspectiva intercultural en el si de la seva activitat alhora que treballen perquè la inclusió i la diversitat cultural s’interpretin com a aspectes positius i rellevants des de l’entorn proper en el que actuen.
 • GT Cultura Dispersa i Oci Alternatiu: Per aquelles entitats i col·lectius de joves que treballen des de l’àmbit de la cultura i entre els seus objectius s’hi troben promoure i oferir facilitats pel que fa a l‘accés, la creació i el consum cultural i d’oci o el suport i reconeixement d’entitats de cultura dispersa i oci alternatiu.
 • GT de Sostenibilitat: està dirigit a aquelles entitats, plataformes i col·lectius juvenils que vetllen pel respecte al medi ambient, fomenten el consum responsable, la mobilitat sostenible i aposten per la pacificació viària i pel disseny d’una ciutat més humana i sostenible.
 • GT Associacionisme Educatiu: Espai de treball per a entitats d’associacionisme juvenil que col·laboren en el desenvolupament de projectes conjunts per donar resposta a necessitats compartides en relació al reconeixement, el finançament i els locals entre d’altres.
 • GT Visc, Convisc, Participo!: Espai de trobada entre totes les persones que dinamitzen el projecte Visc, Convisc, Participo! Aquest projecte pretén treballar i fomentar la participació juvenil des dels Instituts, oferint dinàmiques i recursos per a que els i les joves puguin participar activament en l’àmbit estudiantil o en el seu territori. BLOG: www.sortimdelaula.cat
 • GT Lali Jove: Grup de treball creat per a gestionar i coordinar la Lali Jove, la festa major juvenil i associativa de Barcelona, celebrada en el marc de les Festes de Santa Eulàlia.