Àrea de treball d’emancipació

imatge_AreaTreballEmancipacioCJBQuan parlem d’emancipació juvenil la interpretem com un concepte ampli i no restringit al moment en que els i les joves podem marxar de casa dels pares i emprendre un projecte de vida autònom. Parlem d’un procés dinàmic i on hi intervenen molts factors, a través del qual una persona esdevé plenament autònoma en els aspectes centrals de la seva existència, i pot exercir de forma satisfactòria els seus drets de ciutadania.Des del CJB intentem vetllar per la plena ciutadania de les persones joves, oferint els recursos i la informació necessària per al seu desenvolupament i pel gaudi de les seves condicions d’accés a l’habitatge, al món laboral i a la formació.

Actualment, i conjuntament amb les entitats sindicals joves tenim en marxa la campanya “No Claudiquis”, una campanya per reivindicar i explicar la situació juvenil a Barcelona. I on pretenem donar resposta i propostes per fer front a l’atur juvenil i fomentar l’emancipació de les persones joves.

Hi vols participar? Aquests són els projectes en què es treballa des de l’àrea d’emancipació:

  • Projecte d’Ocupació
  • Projecte d’Habitatge

Tècnica referent de l’àrea: Bàrbara Casas (emancipacio@cjb.cat)