Notícies

“Creencias y actitudes de la població española hacia las personas con VIH”

Categories: Articles i Informes Notícies Publicacions Recursos

19/11/2013

Estudi elaborat per la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA l’any 2011 a partir d’enquestes realitzades el setembre de 2008 a la població espanyola en torn a aquest tema.

La investigació pretén comprovar el grau de coneixement que la població general té sobre aspectes relacionats amb la infecció per VIH i conèixer les actituds existents a Espanya cap a les persones amb aquesta infecció . Durant l’estudi es va realitzar una enquesta telefònica a una mostra representativa de la població (n = 1607 ) . Es va realitzar així mateix un estudi correlacional per conèixer la relació entre les diferents variables a l’hora de predir el prejudici i la discriminació cap a les persones amb VIH .

Els resultats de l’ anàlisi descriptiva mostren que a Espanya són una realitat els prejudicis i les actituds discriminatòries cap a les persones amb VIH . S’han trobat que les creences errònies sobre les vies de transmissió, la culpabilització de les persones amb VIH , la percepció de gravetat de la infecció i la llunyania percebuda de persones amb VIH són variables importants  que guarden una estreta relació amb els sentiments i amb les actituds de la població.

Podeu consultar l’estudi aqui

Contingut relacionat