El sexe i la transmissió de les ITS

La possibilitat d’agafar o transmetre una Infecció de Transmissió Sexual no es pot relacionar només amb unes pràctiques sexuals o unes altres.  Primer, perquè qualsevol acte sexual sol estar format per més d’un tipus de practiques sexuals. A més a més, hi ha molts altres factors que cal tenir en compte a l’hora de considerar el risc de transmissió, com l’ús dels preservatius, la intensitat i la durada de les relacions sexuals, el consum d’alcohol i drogues, el coneixement o desconeixement de l’estat serològic (VIH), la presència d’altres ITS, etc.

infografies(trz)-2

La possibilitat de transmissió d’una ITS depèn de:

  • La porta o via d’entrada de la Infecció:

Les vies d’entrada amb un major risc són les mucoses anal i vaginal. Les mucoses són membranes humides que recobreixen certes parts del cos. En el cas anal i vaginal poden arribar a ser molt absorbents, incrementant-se la possibilitat de transmissió. També es considera com a mucosa el gland, tot i que amb un risc una mica més baix. Per altra banda, també es consideren vies d’entrada les ferides obertes i les ferides provocades per altres ITS.

  • El fluid transmissor:

La transmissió també depèn del fluid que hi intervé. En les pràctiques sexuals, cal tenir en compte la sang, el semen i el fluid vaginal (de major a menor risc). Per altra banda, recordem que la llet materna també és un fluid transmissor d’ITS.

  • La capacitat de transmissió, que depèn de l’estat de salut de les persones. Per exemple, si una persona ja té el VIH, serà més fàcil que rebi una altra ITS.

 

Sigues conscient que no és tant fàcil evitar que agafis una ITS i que, de fet, mai pots estar el 100% protegit. Tot i així, hi ha una sèrie de recomanacions importants que pots tenir en compte per tal de disminuir el risc al mínim.