Manifest #EnBoles

La campanya “En Boles” es desenvolupa des de les entitats juvenils membres del Consell de la Joventut de Barcelona amb l’objectiu de difondre la importància de viure una sexualitat més segura, prevenint no només els embarassos no desitjats sinó també la transmissió d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS). A més a més, considerant la diversitat sexual i la sexualitat des d’una vessant afectiva, remarcant la necessitat de tenir en compte el respecte i la comunicació en unes relacions sexuals que així poden esdevenir més plaents.

El tractament que es fa entorn la sexualitat amb els i les joves en l’àmbit de l’educació formal segueix reduint-se, en la majoria dels casos, a tallers puntuals i consultes individuals només sota demanda de l’estudiantat, que molts cops no s’atreveixen a preguntar certs dubtes si no és des de l’anonimat. Més enllà d’aquestes activitats, la realitat és que el sexe continua essent un tema tabú a les aules, amb la família i fins i tot amb les amistats. Creiem que és necessari trencar aquestes barreres per tal de poder donar a conèixer informació que els i les joves puguin contrastar, permetent així que puguin decidir després com volen viure la seva sexualitat. No des del desconeixement, amb impulsos i/o la influència dels companys/es sexuals, sinó amb coneixement i plena llibertat a l’hora d’optar o no per practicar un sexe més segur.

Tenint en compte les dades publicades en els informes epidemiològics editats pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i la Sida de Catalunya (CEEISCAT, www.ceeiscat.cat), creiem que hi ha motius suficients per reforçar la tasca d’educació i sensibilització de la ciutadania, incidint especialment en el jovent, com a sector de la població que viu les seves primeres relacions sexuals, i tenint en compte les diversitats afectivo-sexuals. Entre les conclusions extretes, considerem important destacar que tot i que les xifres globals de casos diagnosticats de VIHdisminueixen, si ens fixem només en homes que tenen sexe amb altres homes (HSH) es constata encara un preocupant increment (a Barcelona s’ha passat dels 195 casos del 2009 als 305 del 2012, representant el 72% del total de casos diagnosticats). En HSH també creix el nombre de casos diagnosticats d’altres ITS com la sífilis (dels 523 casos notificats a Catalunya el 2011 quasi un 60% han estat en HSH) o el limfogranuloma veneri (amb un brot de 65 casos a Catalunya l’any 2011, i amb especial incidència a Barcelona ciutat). Per tot plegat, creiem que es fa necessari dissenyarcampanyes de sensibilització efectives per a aquest col·lectiu i seguir promovent la realització anual de les proves de detecció, amb ple suport econòmic per part de les administracions. Per altra banda, hi ha ITS que són més predominants entre les persones heterosexuals i entre aquestes volem destacar el virus del papil·loma humà (o berruga anogenital). Aquesta ITS s’ha incrementat molt els últims anys a Catalunya, passant d’una taxa de menys de 10 casos per 100.000 habitants al 2008 a una de 65,4 casos per 100.000 habitants al 2011 i afectant sobretot a dones i homes heterosexuals joves (d’entre 20 i 35 anys). A més a més, cal tenir en compte que el 49% dels casos diagnosticats l’any 2012 de VIH van ser de persones immigrants, pel que es fa necessari garantir el seu accés als serveis sanitaris, a les proves de detecció i a les mesures de prevenció, realitzant també campanyes de sensibilització dirigides especialment a aquest col·lectiu.

Per fer front a aquests fets, exigim:

  • Una àmplia educació afectivo-sexual en l’àmbit de l’educació formal, que contempli les diversitats afectivo-sexuals.
  • Una assistència sanitària universal i gratuïta per a totes les persones, independentment de la seva edat i procedència.
  • El restabliment del Pla Nacional sobre la Sida i l’augment de la dotació econòmica que les diferents administracions dediquen a les entitats que treballen per a la prevenció del VIH/Sida i amb persones que viuen amb el VIH.
  • El ple suport al moviment associatiu pel que fa al recolzament de campanyes de prevenció i sensibilització, així com al paper que l’educació no formal pot desenvolupar en aquest àmbit.

Encara queda molta feina per fer, i la campanya “En Boles” no deixa de ser un gra de sorra més en la tasca de sensibilització i prevenció que s’ha de realitzar de manera continuada. Precisament aquesta campanya és també un reconeixement a les entitats que treballen dia a dia per la prevenció del VIH i altres ITS, en moments de crisi i dificultats per mantenir els seus serveis d’atenció i assessorament.

Que les retallades no ens deixin “en boles” en la prevenció i l’atenció de les ITS!