Entitats del CJB

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 83 entitats membres, adherides o observadores.