Entitats del CJB

Actualment el Consell de la Joventut de Barcelona està format per un total de 76 entitats membres i 9 entitats adherides com a observadores.