Bàrbara Casas Barrachina

Tècnica d'Emancipació i Justícia Global

Correu electrònic: emancipacio@cjb.cat